Het dorpscentrum van Gavere wordt regelmatig opgeschrikt door lawaaierige motoren en/of auto's. Vooral het marktplein en omliggende straten hebben daaronder te lijden. Veelal gaat het om jongeren die rond het marktplein of parkings crossen of hun geluidsinstallatie op volle sterkte zetten. Vooral 's nachts leidt dat tot ongenoegen van de meeste buurtbewoners.

Het marktplein was de voorbije weken vaak het toneel van vechtpartijen met bendes uit de Gentse regio. De politiediensten kennen de herrieschoppers maar daadwerkelijke straffen blijven nog uit. ,,Dit agressief gedrag leidt tot een toenemend gevoel van onveiligheid. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid opnemen'', meent CVP-VU-woordvoerder Carlo Vande Walle. Het oppositieraadslid vroeg tijdens de gemeenteraad naar een doordacht strategisch plan om de geluidsoverlast een halt toe te roepen. Hij kon daarbij rekenen op begrip van alle andere raadsleden over de partijen heen.


Politiezone
Burgemeester Hugo Leroy ging de voorbije weken zelfs zover dat hij lawaaimakers achtervolgde en op hun fouten wees. ,,Ik vestig al mijn vertrouwen in de werking van de nieuwe politiezone Nazareth-De Pinte-Latem-Gavere die op 1 januari operationeel wordt met meer manschappen en 24 uren permanentie. Dan kunnen we een doeltreffend plan uitwerken om aan die problemen het hoofd te bieden'', oordeelt de burgervader.

Schepen van Veiligheid, Verkeer en Mobiliteit Alois De Coene merkte op dat de gerechtelijke magistratuur dergelijke overtredingen niet altijd ernstig neemt. De raadsleden waren het roerend eens dat meer controle en politietoezicht gewenst was. Het fenomeen van geluidsoverlast en onveiligheid vormt tevens een nationaal probleem dat vooral federaal moet opgelost worden.