Op de voetbalterreinen in de Nederholbeekstraat en de Maalzaakstraat mag in de toekomst verder gevoetbald worden. Vooral tegen het voetbalterrein van de jeugd van KSV Maarkedal, in de Maalzaakstraat, werden nogal wat bezwaren geuit. Deze werden echter verworpen. Wel staat vast dat het terrein voor de jeugdploegen van KVV Ardennen op Ten Houtte (Schorisse) op termijn gaat verdwijnen.

Het voetbal leeft in Maarkedal: getuige daarvan zijn de vier voetbalterreinen in de gemeente, twee voor beide clubs, KVV Ardennen en KSV Maarkedal. Probleem is echter dat drie daarvan zonevreemd zijn. Met de definitieve aanvaarding van het BPA zonevreemde terreinen en gebouwen is het probleem evenwel van de baan.

  • BPA Maalzaakstraat . Hier trainen en spelen de jeugdploegen van KSV Maarkedal. Voornaamste kritiek op het zonevreemd voetbalterrein was dat er een tribune werd opgericht zonder de nodige vergunningen. Volgens het gemeentebestuur is die tribune echter ,,een bouwpakket'' dat makkelijk kan verplaatst worden. Ook de opmerking dat de gebouwen bij het voetbalterrein amper gebruikt worden weerlegt de gemeente: behalve de voetballertjes maken ook de heemkundige kring en de speelpleinwerking gebruik van de accommodatie. Bovendien ligt het veld niet in een ,,beschermd'', maar wel in een ,,landschappelijk waardevol'' agrarisch gebied.
  • BPA Nederholbeekstraat . De thuishaven van reserven en eerste ploeg van KVV Ardennen. Hier bestaan plannen om een tweede voetbalterrein aan te leggen en de bestaande accommodatie uit te breiden. Het jeugdcomplex op Ten Houtte moet immers verdwijnen om opnieuw landbouwgrond te worden. Over het wat en hoe van een uitbreiding langs de Nederholbeekstraat bleef echter het stilzwijgen bewaard.
  • Voetbalterrein Nukerke . Het speelveld van de eerste ploeg van KSV Maarkedal. Hier was nooit een vuiltje aan de lucht. Enig probleem is dat hier het tweede terreintje wegvalt: verschillende verzakkingen hebben immers tonnen aarde laten wegzakken. Alleen het aanplanten van diepwortelende bomen kan hier een oplossing bieden.