Van vandaag tot woensdag 12 september voert de Vlaamse Gemeenschap wegenwerken uit aan de Brugsevaart, ter hoogte van de voetgangersbrug in Mariakerke. De betonplaten worden vervangen.

De werken zullen sterke verkeershinder veroorzaken. Het verkeer wordt door verkeerslichten beurtelings op een rijstrook langs de werken geleid. (KVK)