Als één van de eerste Limburgse gemeenten heeft het stadsbestuur van Beringen met het Vlaams Gewest een milieuconvenant ondertekend. Het is de bedoeling van de Vlaamse overheid om steden en gemeenten aan te moedigen een duurzaam milieubeleid te voeren.

De Beringse milieudienst heeft zich voorgenomen nog meer inspanningen te leveren om de stad nog milieuvriendelijker te maken. ,,We zullen de scholen en stedelijke diensten stimuleren om verantwoord om te springen met producten en werk te maken van afvalpreventie, hergebruik en selectieve inzameling'', zegt de betrokken schepen Selahattin Koçak (SP.A). ,,We sloten in dat verband een overeenkomst met de negen basisscholen van Beringen. Zij lanceerden al het initiatief Een brooddoos is geen afval . We willen dit nog uitbreiden naar andere thema's, zoals water, energie en natuur.''

Het stadsbestuur wil een voortrekkersrol blijven spelen voor wat het zuinig omspringen met energie betreft. ,,Wij doen al geruime tijd een beroep op Interelectra en Cenergie om het gemeentelijke energiebeleid te ondersteunen'', aldus de schepen. ,,De belangrijkste gebouwen worden maandelijks opgevolgd in een energieboekhouding en er worden adviezen in verband met energie aangeboden en opgevolgd. Jaarlijks wordt een energierapport samengesteld voor het verbruik van water, elektriciteit en brandstof. Op basis daarvan worden nieuwe initiatieven en maatregelen genomen om de kosten van het energieverbruik te drukken onder het motto Meten is weten . Samen met Interelectra wil de gemeente ook gezinnen stimuleren om hernieuwbare energiebronnen aan te wenden voor verwarming en elektriciteitsvoorziening door het uitkeren van premies. Maar in de eerste plaats willen we het voorbeeld geven door zelf rationeel met energie om te springen.''


Belgerinkel
Beringen heeft eveneens initiatieven genomen voor een milieuvriendelijke mobiliteit. Er was bijvoorbeeld het fietspoolen in het kader van de autoluwe schooldag. Tot 11 juli loopt bovendien nog de campagne Met belgerinkel naar de winkel . De actie met de medewerking van de Bond Beter Leefmilieu wil de bevolking sensibiliseren de fiets te gebruiken voor kleine afstanden. Enkele inwoners kregen zelfs een fietskar ter beschikking. De fietsende klant kan bij elke deelnemende Beringse middenstander terecht voor een stempel op zijn spaarkaart. Met een volle kaart kan men een prijs winnen. (EMB)