,,De CD&V kan niet met één voet in de oppositie en met de andere in de meerderheid staan. Ofwel gaat ze in de oppositie, ofwel wordt ze tot de orde geroepen.'' Met die harde woorden reageerde SP.A fractieleider Hilde Claes in de Hasseltse gemeenteraad op de tussenkomsten van drie CD&V-ers. Met de open-debat cultuur op zijn Schuermans zijn de coalitiepartners duidelijk niet opgezet.

Een eerste schot voor de boeg kreeg de meerderheid van CD&V-raadslid Ivan Vanrykel. Zoals Armand Schreurs had die bedenkingen bij de Hasseltse imagocampagne (zie hiernaast), maar dan van een minder ludieke aard. De ex-schepen pikt het niet dat de gemeenteraad op geen enkel ogenblik werd betrokken bij ingrepen zoals een nieuw Hasselts wapenschild.

Dat laatste verandert volgens burgemeester Reynders (SP.A) niet, enkel het logo is voortaan anders. Maar Reynders gaf toe dat er bij de lancering van het nieuwe imago met vlaggen en wimpels op 12 april wat was misgelopen. Men wilde die dag de raadsleden informeren. ,,Overigens zijn de schepenen van uw partij vrij om hun fractie op voorhand in te lichten'', speelde Herman Reynders de joker door, niet voor het laatst.

Zelfde scenario bij de tussenkomst van de in zijn wiek geschoten CD&V-er Georges Beerden over de 200 hectaren stadsbos die Hasselt voor een prikje (10.000 euro studiekosten) verwerft van het Vlaamse gewest. De Boerenbonder tot zijn laatste snik ontbond alle duivels bij de idee dat hiervoor landbouwgrond wordt ingepikt. ,,Limburg is de bosrijkste provincie'', argumenteerde hij.

Milieuschepen Froidmont (SP.A) kon hem verzekeren dat er geen sprake was om ook maar één eigenaar tegen zijn wil te onteigenen. Tot algemene hilariteit gebruikte Froidmont een niet zo salonfähige uitdrukking: ,,Die uitwerking is zelfs niet embryonaal, maar zit nog in de broek.'' Maar de boodschap van het stadsbestuur was duidelijk: slechts 4,5 procent van de Hasseltse oppervlakte is bebost en dat moet het dubbele bedragen.

Klap op de vuurpijl was het derde CD&V-optreden door fractieleider Schuermans. Die kondigde tevoren uitvoerig in de pers aan het sportbeleid van schepen Smets (SP.A) op de korrel te zullen nemen. Zijn thesis: de sportschepen doet te weinig voor de jeugd en voor de topsport; het Sportingstadion verloederd.

Brigitte Smets weerde zich als een duivelin in een wijwatervat en dreigde zelfs Schuermans voor de rechter te dagen als hij haar ten onrechte in de mond gelegde woorden niet introk. Ze wees op 387.500 euro die op jaarbasis vanuit de stadskas naar jeugdsport stroomt. En de bal terugkaatsend: ,,Ik wil het geheugen van een aantal raadsleden opfrissen die destijds twintig miljoen frank gaven aan een bepaalde club. Het heeft niet bijgedragen tot de sportieve prestaties van die club''.

Waarop haar partijgenote Hilde Claes haar bijtrad en Schuermans, haar collega in het Vlaams parlement, toevoegde: ,,U brengt geen goed, nieuw voorstel. Voor u en uw fractie is het tijd om uw rol te vinden.''