Uit een steekproef blijkt dat ongeveer één derde van Limburgers ouder dan vijftien jaar sigaretten rookt. Bijna de helft rookt dagelijks méér dan twintig sigaretten. Omdat tabak een belangrijke, maar vermijdbare oorzaak van ziekte en vroegtijdige sterfte is, wil het provinciebestuur bijzondere aandacht besteden aan de Werelddag Anti Tabak op vrijdag 31 mei

In in de loop van 2002 moet het aantal rokers met tien procent dalen tegenover de vorige jaren. Dat is althans de doelstelling. Uit bevragingen blijkt dat 31 procent van de bevolking in de provincie rookt. Twaalf procent rookt twintig sigaretten of meer per dag. Bij de rokers zijn ongeveer evenveel mannen als vrouwen. In de overige Vlaamse provincies ligt het aantal rokende vrouwen duidelijk lager dan het percentage rokende mannen. Het percentage rokers is het hoogst in de leeftijdsgroep van 35 tot 54 jaar. Zes procent van de Limburgse jongeren tussen vijftien en negentien jaar is een zware roker. 44 procent van de bevolking in onze provincie heeft nooit gerookt, in de rest van Vlaanderen is dat 48 procent.

Volgens het provinciebestuur neemt het aantal rokers de jongste jaren opnieuw toe. Voornamelijk jongeren en vooral meisjes beginnen meer te roken. Gedeputeerde van Volksgezondheid Sonja Claes doet ter gelegenheid van de Werelddag tegen tabak een oproep aan alle scholen om hun lerarenlokaal op 31 mei rookvrij te houden. Zij vraagt aan alle openbare besturen in de provincie om hun diensten op die dag rookvrij te houden.

Aan de actie werkt ook het Virga Jesseziekenhuis in Hasselt mee. Op 31 mei voorziet het ziekenhuis een animatievoorstelling in de inkomhal, de wachtruimten en de patiëntenkamers. TV-spotjes, teletekstberichtjes, het winkeltje, de cafetaria, de rokersruimten vetellen op die dag ,,op 31 mei is het ziekenhuis rookvrij.'' Voor de ziekenhuismedewerkers en het beleid is er een discussieforum voorzien.

Om ieder die geïnterreseerd is de kans te bieden om de rookstop niet tot één dag te beperken, biedt het ziekenhuis een begeleidingsprogramma aan dat gespreid is over vier maanden. Volgens de initiatiefnemers kan iedereen vanaf de vierde bijeenkomst ook effectief stoppen met roken. Wie eerder al stopte, maar toch wat steun kan gebruiken, is eveneens welkom. Vermits er telkens maximum zestien deelnemers kunnen deelnemen, is vooraf inschrijven nodig.

  • Voor inlichtingen 011-30.83.78.