,,Zo'n website opbouwen is een koud kunstje, maar ze voortdurend actueel en interessant houden, dat is de uitdaging.'' Jean Keibeck, leraar aan de Neerharense basisschool De Bolster is dan ook blij met de hulp van twee papa's en... enkele van zijn leerlingen. Elke woensdagavond sleutelen ze samen aan hun schoolwebsite.

,,Ik heb ontzettend veel bewondering voor de beide vaders die meehelpen bij het onderhouden van de website'', geeft Keibeck meteen aan. ,,Ze zijn beiden actief in de computerwereld, maar ze hebben toch ook een zware dagtaak en desondanks hebben ze er veel voor over om hier op woensdagavond mee aan onze website te werken. Op je eentje zo'n site onderhouden is haast onbegonnen werk. Vraag maar eens aan mijn vrouw hoeveel tijd ik er nu al in investeer.''

Jeans leerlingen zorgen voor de creatieve inbreng. ,,Zij brengen mopjes aan of foto's die ze graag zien verschijnen. Er is een vijftal dat ook elke woensdagavond meewerkt en het gaat niet noodzakelijk om de uitblinkers hoor. Ze helpen mee uit pure interesse.''

Jean, die zelf les geeft aan het klasje tweedejaars, neemt alle hulp in dank aan. ,,Het is net ontzettend moeilijk om die website interessant te houden, ze voortdurend te vernieuwen. Ik ben dan ook nooit helemaal tevreden.''

Keibeck schat het belang van een degelijke website heel hoog in. ,,Zo'n website is immers een dankbare manier om ouders en grootouders dichter bij de school te brengen. We denken er bijvoorbeeld aan om naar volgend jaar toe een digitale camera aan te schaffen. Als de kinderen dan een uitstapje maken of er gebeurt iets binnen de schoolmuren, dan kun je dat heel makkelijk tonen op het internet.''

Basisschool De Bolster nam het voorbije jaar ook het initiatief om (groot)ouders te laten kennismaken met het internet. ,,Iedereen beweert wel dat internet stilaan ingeburgerd raakt, maar daar ben ik nog niet zo zeker van'', beweert Jean Keibeck. ,,Toen we aanboden om de ouders wegwijs te maken met het internet en zo ook te laten zien waar hun kinderen mee bezig waren, kwam er toch onverwacht veel respons op. We hebben toen twee sessies moeten voorzien en mogelijk komt er volgend jaar zelfs een vervolg.''

Jean geeft toe dat hij zelf aanvankelijk lange tijd nogal sceptisch stond tegenover computers en internet, maar intussen profiteert zijn school mee van zijn kennis.

,,Het is mijn vrouw die me ruim tien jaar geleden overhaalde om een computer in huis te halen. Tot op dat moment moest ik er echt niets van weten, maar ik besefte wel dat onze kinderen er mee zouden opgroeien, vandaar.'' (MBR)

  • Je vindt de site van basisschool De Bolster op www.debolster.be