Het stadsbestuur van Halle is bereid om ruim 28.500 euro te investeren om de veiligheid in het sportcomplex De Bres te verhogen. Om meer controle mogelijk te maken in de gangen van de sporthal komt er voor 7.260 euro een controlelokaal volledig in glas zodat het personeel dat in de sporthal werkt beter een oogje in het zeil kan houden op rondhangende jongeren. Voor 12.100 euro worden de toegangsdeuren geautomatiseerd. Dat bespaart energie. Tenslotte komt er in De Bres ook camerabewaking voor 9.075 euro. Het gaat om beelden die niet rechtstreeks op een monitor gevolgd kunnen worden maar wel teruggespoeld kunnen worden als er zich één of ander incident zou voordoen. Hoelang men het beeldmateriaal bewaart en hoe het gebruik ervan gebeurt, moet nog in een intern reglement gegoten worden.

Deze maatregelen om de veiligheid in de sporthal te verhogen zijn het gevolg van de vraag van de Halse sportraad en gebruikers van de zaal om iets aan het onveiligheidsgevoel in de sportzaal te doen. Groepjes jongeren hangen er rond, af en toe verdwijnen er zaken uit de kleedkamers of gebeuren er kleine vernielingen. Eerder zorgde de stad ook al voor betere verlichting buiten de sportzaal en werd de preventieambtenaar ingeschakeld om de bedoelde jongeren aan te halen.

Op de gemeenteraad plaatsten Vlaams Blok, Agalev en Spirit vraagtekens bij het feit of de genomen maatregelen ook echt efficiënt zullen zijn. (IDH)