Alle diensten en raden die in Dilbeek met jeugd bezig zijn, hebben een jeugdruimteplan opgesteld. Dat plan brengt alle ruimten voor kinderen en jongeren in kaart en onderzoekt nieuwe mogelijkheden. De uitschieters in dat plan zijn de verbouwing van jeugdcentrum Castelhof en -- hoe kan het anders? -- de zoektocht naar een fuifzaal.

Een werkgroep fuiven is al een tijdje op zoek naar geschikte fuiflocaties in de verschillende deelgemeenten. ,,Er zijn twee mogelijkheden'', zegt schepen van jeugd Elke Zelderloo, ,,een leegstaand gebouw verbouwen tot fuifzaal of aansluiten bij een bestaand project en daar een fuifzaal laten bij aansluiten''.

Inmiddels bestaan het fuifcharter, de fuifcoaches en de fuifbox nog altijd. Die werden enkele jaren geleden ingevoerd om goede afspraken te maken tussen verenigingen die een fuif willen organiseren en zaaleigenaars en de veiligheid te kunnen waarborgen.

,,Het systeem werkte'', zegt Elke Zelderloo, ,,maar het heeft niet het gewenste effect omdat de bestaande zalen weinig beschikbaar zijn: in Solleveld mag één fuif per maand, maar de zaal is meestal al bijna een jaar vooraf besproken voor andere activiteiten, Caerenberg is doorgaans ingenomen voor sportactiviteiten, Savio en de parochiezaal van Sint-Anna zijn alleen voor plaatselijke verenigingen. We willen meer zalen betrekken bij die fuifcharter, zodat de fuifmogelijkheden vergroten''.


Jeugdcentrum
Aan jeugdcentrum Castelhof zijn verbouwingswerken nodig om het optimaal te kunnen gebruiken. De zuidelijke vleugel wordt eerst aangepakt. Daar komen vergaderlokalen, slaapgelegenheid, twee keukens, sanitair en een jeugdbar. De tweede stap is de noordelijke vleugel met vooral administratieve ruimten zoals de jeugddienst en ook slaapgelegenheid. Fase drie is de kapel en de conciërgewoning.

Zodra er slaapgelegenheid is kunnen jeugdverenigingen of scholen in het jeugdcentrum overnachten. Een prijskaartje valt er nog niet op te plakken, maar Elke Zelderloo hoopt dat in 2002-2003 al kan gestart worden met de eerste fase.

Het jeugdruimteplan heeft ook een inventaris van alle speelterreintjes gemaakt. ,,Die worden allemaal in orde gebracht, een taak die klaar moet zijn tegen eind juni 2003'', zegt elke Zelderloo.

,,Tegen het einde van dit jaar moeten ook alle jeugdlokalen brandveilig zijn''.