Weinig vrolijke gezichten gisteren op de voorstelling van het jaarverslag van de Antwerpse Waterwerken (AWW) in Rumst. Het bedrijf boekte in 2001 voor het eerst een exploitatieverlies van 117.000 euro. ,,Geen ramp'', zegt Christian Leysen, voorzitter van de raad van bestuur. ,,Maar zonder ingrijpende beleidswijzigingen dreigt op termijn voor AWW een Sabena-scenario.''

Het Toekomstplan dat de directie en de raad van bestuur hebben opgesteld, is niet mals voor het beheer van de AWW. Volgens de bedrijfsanalyse staat de competitieve positie van AWW zwaar onder druk door een onverantwoorde kostenstructuur en een compleet achterhaalde organisatie. Ook de daling van het waterverbruik door de consument --met 1 procent in 2000 en 2,5 procent in 2001-- maakt een strategiewijziging noodzakelijk.

,,Zonder prijsverhogingen en kostenbesparingen dreigt in 2007 een belangrijk verlies'', zegt Christian Leysen. ,,Onze kosten liggen 15 tot 20 procent hoger dan bij vergelijkbare bedrijven. De productiviteit is te laag, er heerst overcapaciteit en het personeelsbestand kan met 12 tot 15 procent verminderd worden. Bovendien kampt AWW de komende jaren met een enorme pensioenlast. De huidige pensioenreserves zijn ruim onvoldoende.''

Concreet moeten in de komende vijf jaar 112 personeelsleden afvloeien. Dat zou evenwel gebeuren zonder naakte ontslagen. Een prijsverhoging voor de consument komt er voorlopig niet. ,,Want dat leidt op zijn beurt tot daling van de productie'', zegt Leysen.


Fusie
Volgens het toekomstplan van het bedrijf moet AWW over vijf jaar competitief zijn met de internationale spelers op de watermarkt. Schaalvergroting en uitbreiding van het productaanbod zijn daarbij de sleutelwoorden.

Christian Leysen: ,,AWW moet evolueren van een drinkwaterbedrijf naar een geïntegreerd waterbedrijf dat inspeelt op nieuwe noden van de klanten. De industrie vraagt 'water op maat', de steden en gemeenten leggen nieuwe rioleringsnetten aan, de consument vraagt extra controles en diensten. AWW staat in dit kader open voor samenwerking en zelfs fusie met andere waterproducenten. In samenspraak met de stad Antwerpen worden ondermeer verkennende gesprekken gevoerd met Pidpa. Wij geloven in het tot stand komen van een grote Antwerpse watermaatschappij''

AWW produceerde vorig jaar 142 miljoen kubieke meter drinkwater voor één miljoen Vlamingen. Vermits 2001 geregistreerd werd als het natste jaar sedert de start van de meteorologische waarnemingen, moesten de spaarbekkens van Lier-Duffel, Broechem en Eekhoven niet aangesproken worden.

Met een waterprijs van 1,22 euro per kubieke meter blijft AWW één van de goedkoopste waterproducenten in België en Europa.