De bewoners van de Mechelse Katelijnestraat eisen dat het stadsbestuur hun straat heraanlegt in het verlengde van de werken aan de ondergrondse parking op de Grote Markt. ,,Steeds meer mensen verlaten onze straat omdat ze onleefbaar wordt'', zeggen de bewoners. ,,Die trend moet dringend omgebogen worden.''

,,Vorig jaar trad een nieuw stadsbestuur aan. Leefkwaliteit in de stad werd een topprioriteit voor het College, dat moest dus vonken geven. Maar aan de leefbaarheid van de Katelijnestraat is inmiddels nog niets veranderd'', zegt Kris Merckx, voorzitter van buurtwerking Groot Begijnhof.

Volgens de bewoners verlaten steeds meer mensen de Katelijnestraat omwille van de verkeersdrukte, het gebrek aan wooncomfort, verkrotting en leegstand, zwerfvuil en druggebruik.

,,Die trend moet dringend omgebogen worden'', zegt Kris Merckx. ,,De Katelijnestraat is een toegangspoort tot de stad en een plaats waar veel mensen wonen, hun boterham verdienen en elkaar ontmoeten. De leefbaarheid van de straat moet dan ook gegarandeerd worden.''

Concreet eisen de bewoners en de buurtwerking dat de straat samen met de Grote Markt heraangelegd wordt, dat aangepaste straatverlichting wordt aangebracht en dat de stad de eigenaars van woningen via financiële stimuli aanmoedigt om hun pand te renoveren.

Verder willen de bewoners garanties voor de verkeersveiligheid. ,,Wanneer de ondergrondse parking op de Grote Markt een feit zal zijn, zal de Katelijnestraat nog veel meer verkeer te slikken krijgen dan nu al het geval is. Daarom zijn verkeersvertragende ingrepen nodig, behoud van het eenrichtingsverkeer en bredere voetpaden. Om de winkelfunctie van de straat niet in gevaar te brengen, moet er ook in voldoende pakeergelegenheid voorzien worden.''