Drie notarissen riepen dinsdagavond in Mol kandidaat-kopers op voor vier gemeentegebouwen, waarvan drie als monument beschermd. De belangstelling op deze eerste zitdag was zeker niet overweldigend. En er werd eerder terughoudend geboden. Vier panden tegen 230.000 euro is ontoereikend voor dergelijke panden op en nabij de Markt.

De gemeente verwacht dat de zware kanonnen pas bij de definitieve verkoop op 11 juni in stelling worden gebracht. Toch vindt ze het een handicap dat drie van de vier gebouwen beschermd zijn als historische panden. Het betekent dat Monumentenzorg nauwlettend toekijkt zodra er een steen wordt verlegd. Het blijft mogelijk om de vier gebouwen samen te kopen.

Het eerste gebouw, Huis De Clercq, aan de Markt 22, situeert zich op de hoek van de Markt en de Molderdijk. Het werd gebouwd in 1899, en verbouwd in 1959. Jaren was er de gemeentelijke technische dienst gehuisvest. Het gebouw dat het uitzicht heeft van een groot herenhuis, kreeg ook het hoogste bod. De prijs bleef, na enkele wisselende biedingen, steken op 110.000 euro (4.437.000 frank). Geheel onverwachtbracht gemeenteraadslid Sis Van Eeckhout dit bod uit.


Brouwerij
De tweede koop slaat op een administratief gebouw achter Huis De Declercq, waar ooit brouwerij De Clercq operationeel was. Het gebouw dateert uit 1849. De laatste verbouwing (voor de klassering) dateert van 1959. De Academie voor Beeldende Kunsten had er klassen. Vandaar wellicht de belangstelling van een van de leraars van de academie, Raymond Minnen. Hij deed met 30.000 euro een eerste bod. Een bouwpromotor ging tot 90.000 euro (3.630.000 frank).

Voor het derde gebouw, 't Peerd, aan de Markt 18, het enige dat niet is beschermd, was er nauwelijks belangstelling. Gebouwd is 1936 is het het laatste pand in een aaneengesloten rij die de gemeente ooit kocht. 't Peerd is genoemd naar het volkscafé dat destijds teerde op bezoekers aan het oud-gemeentehuis. In een deel van 't Peerd zat vroeger de toeristische dienst. Omdat het gebouw tussen twee beschermd panden staat, is het ook onderworpen aan bouwregels. Er kwam een bod op van 10.000 euro (403.000 frank).


Oude Post
De Oude Post tenslotte werd gebouwd tussen 1875 en 1899. Weinig mensen zullen zich herinneren dat er ooit een postkantoor was gevestigd. Als gemeentegebouw kwam er eerst de pensioendienst, later een kunstgalerij op de verdieping en klassen van de Academie voor Beeldende Kunsten daaronder. Het bod op de Oude Post liep op tot 20.000 euro (807.000 frank).