De gemeenteraad buigt zich volgende week over de aankoop van de terreinen en installaties van de failliete voetbalclub KFC Buul. De aankoop moet de eerste stap worden in de richting van een gemeentelijk sportpark. ,,Momenteel wordt in Buul enkel gevoetbald maar we willen daar de volgende jaren verschillende buitensporten aan toevoegen'', zegt sportschepen Carlo Liekens (CD&V).

,,Er zijn twee verkoper'', legt Liekens uit.

,,De curator die het faillissement behandelt en de familie Van Dyck, de eigenaars van een aantal percelen die door de club werden gebruikt.''

De waarde van de voormalige eigendommen van KFC Buul zijn geschat op 137.000 euro. De gemeente wil maar 127.500 euro betalen omdat Olen eerder al investeerde in de parkeerruimte naast de terreinen. Dat is een bod waar curator Ludwig Peeters mee kan leven. Voor de eigendommen van de familie Van Dyck betaalt de gemeente 154.000 euro, het bedrag van het schattingsverslag.

De aankoop omvat drie voetbalterreinen, een oefenveldje, een parkeerterrein, kantine met kleedruimtes en een tribune. Carlo Liekens: ,,Momenteel worden de terreinen van Buul gehuurd door KAC Olen, de club uit Sint-Jozef. Er wordt vooral getraind. Dat zal ook volgend seizoen nog het geval zijn. Sportief werken we aan een systeem waarbij alle Olense clubs hun jeugdwerking gaan bundelen. Een aantal jeugdploegen zal in Buul kunnen voetballen.''

Het addertje onder het gras is de totaal verouderde installatie. Het vernieuwen van de kantine is op middellange termijn noodzakelijk maar daarvoor is er momenteel geen geld. ,,Een ruwe schatting leert ons dat het bouwen van een nieuwe kantine één miljoen euro gaat kosten. Daarvoor zijn de eerste jaren geen budgetten ter beschikking. Tenzij er dynamische initiatieven uit de bus komen''.

Burgemeester Gebruers liet al eerder verstaan dat een team van vrijwilligers veel meer kan realiseren met minder dan een openbaar bestuur. De voetbalterreinen liggen voor een stuk in de landbouwzone. Ook voor deze planologische problemen wordt gewerkt aan een oplossing. ,,Op termijn moeten de terreinen van Buul ons openluchtsportcentrum worden. Voetbal als hoofdbrok maar we hebben ook aan aanvragen van een softbalclub en ook het woordje korfbal is al gevallen'', besluit Liekens. ,,Alles moet groeien maar nu moeten we de kans grijpen om de terreinen te verwerven. Een tweede kans om gronden aan te kopen die we de gewenste sportieve bestemming kunnen geven, krijgen we wellicht niet meer.''

Veel problemen worden tijdens de bespreking in de gemeenteraad niet verwacht. Ook de grootste oppositiepartij OGB/VLD was in het verleden gewonnen voor een sportief project in Buul.