Het bestaande onderhoudscontract voor de parkeerautomaten loopt straks ten einde. Als het nieuwe contract, naast de geldcollecte en -telling, ook de controle op het gebruik van de parkeermeters zou behelzen, zouden de hulpagenten voor andere taken kunnen worden ingezet. Een marktverkennende studie moet duidelijk maken of de controle goedkoper door een privéfirma dan wel door eigen agenten kan worden verricht.

Raadslid Stephan Deweerdt (CD&V), die er al jaren op aandringt om ook de controle van de parkeermeters uit te besteden, juichte een mogelijke uitbreiding van het contract toe. ,,Op die manier zullen meer politie-effectieven voor andere taken kunnen worden ingezet.''

VLD-fractieleider Bob Vanhaverbeke hield echter zijn hart vast. ,,Laatst was ik in Kopenhagen en in elke straat zie je daar milities die zeer nauwgezet op elke overtreding toezien.''

Schepen van Financiën Boudewijn Laloo verstond niet dat men er iets op kon tegen hebben dat overtredingen direct beboet werden. Het systeem wordt overigens ook in ons land al toegepast, onder meer in Knokke-Heist, Oostende, Koekelare en Mechelen. Alles zal hoe dan ook van het prijskaartje afhangen, verzekerde hij.

Raadslid Pierre Chevalier (VLD) was principieel tegen. ,,Als er iets is dat tot de kerntaken van de stad behoort, is het wel de veiligheid in al haar aspecten. Nu wordt dat zomaar uit handen gegeven. Juridisch is het procédé ook aan zeer ernstige kritiek onderhevig.''

Op Brugs grondgebied staan er 85 parkeermeters, die vorig jaar zo'n 1,5 miljoen euro opbrachten. (CG)