De intercommunale Leiedal, Kortrijk Xpo en de NV Music Hall onderzoeken opnieuw de haalbaarheid van een evenementenhal voor Kortrijk. In Vlaanderen is er nog ruimte voor een evenementenhal die plaats biedt aan zes- tot achtduizend personen.

Dat blijkt uit een businessplan, dat eerder door het West-Vlaams Economisch Studiebureau werd opgemaakt. Leiedaldirecteur Karel Debaere gaf daarover toelichting in de Kortrijkse gemeenteraad en nadien tijdens de algemene jaarvergadering van de intercommunale.

Over de bouw van een evenementenhal wordt in Kortrijk al sinds begin van de jaren negentig gepraat, maar tot op vandaag kwam het er niet van. Zo is de beste zaal voor grote evenementen op dit moment nog de stadsschouwburg, maar daar kunnen maar een goede 800 toeschouwers in. Eerst werd gedacht aan de bouw van een evenementenhal binnen de verkeerswisselaar het Ei. Burgemeester de Bethune ging daarover in zee met ex-topruiter Jean-Claude Vangeenberghe en ook met Music Hall van Menenaar Geert Allaert, maar er kwam niets van in huis.

Het project werd begraven, maar wordt nu weer opgestart. ,,Al steekt het nog steeds in een embryonaal stadium'', geeft Karel Debaere grif toe.

Music Hall en Kortrijk Xpo blijven geïnteresseerd in een samenwerking. Met Leiedal werd een businessplan opgesteld. Een dertigtal evenementenhallen in binnen- en buitenland werden bezocht.


Rijsel
Ook de ligging van de metropool Rijsel speelt een rol in het verhaal. Nu wordt onderzocht welke overheden -- stad, provincie, gewest -- in het project willen participeren.

De privé-sector alleen kan zoiets niet aan. De realisatie van een dergelijke hal kost al snel 12,5 miljoen euro. Leiedal screende al zes mogelijke plaatsen op Hoog Kortrijk. De gronden binnen het Ei zijn daar niet bij. Wel de directe omgeving van Kortrijk Xpo, zodat van de al bestaande parkeermogelijkheden gebruik gemaakt zou kunnen worden.