Voorzitter Wim Annerel, ondervoorzitter Rosemary van Acker en secretaris Eric Van den Broele nemen ontslag uit de culturele raad van Lokeren. ,,Wij uiten hiermee ons ongenoegen over het gebrek aan visie inzake cultuurbeleid bij de Lokerse beleidsmakers'', klinkt het.

Vooral het feit dat Lokeren niet meteen een cultuurbeleidscoördinator wenst aan te werven, ligt hen zwaar op de maag. ,,Een cultuurbeleidscoördinator zou een grote toegevoegde waarde betekenen voor Lokeren'', aldus Wim Annerel, Rosemary Van Acker en Eric Van den Broele. ,,Een dergelijke coördinator betrekt en motiveert alle partijen in het beleidsproces en zou bijgevolg een grote toegevoegde waarde betekenen voor Lokeren, zeker omdat de bevoegde schepen nog steeds geen beleidsplan klaar heeft. Bovendien ontloopt de stad zo 50.000 euro per jaar. De weigering van het stadsbestuur om de mogelijkheden die dat decreet biedt te benutten is de spreekwoordelijke druppel. Tevens werkten we twee jaar lang aan een cultuurbeleidsplan, nu doet het stadsbestuur alsof dit niet eens bestaat.''


Loka Tierra
Schepen voor Cultuur Sabine Van Rysselberghe betreurt het ontslag van de leden van de culturele raad. ,,Dat we het cultuurbeleidsplan van de culturele raad zouden negeren is onjuist'', reageert de schepen. ,,Laten we dat plan als uitgangspunt nemen om constructief rond de tafel te gaan zitten. Er moet inderdaad een visie zijn, de stad heeft nog geen specifiek beleidsplan voor cultuur -- wel een globaal plan waar cultuur in aan bod komt -- maar voor mijn part mag dat er komen.''

,,Wat de cultuurbeleidscoördinator betreft, moeten we ons als stadsbestuur niet enkel blind staren op de subsidies'', gaat schepen van Rysselberghe verder. ,,De invulling van die functie zal de stad ook geld kosten en er moet ook een inhoudelijke meerwaarde zijn. Binnen de cultuurdienst van de stad zijn al heel wat professionele mensen op een goede manier aan het werk. Zij staan grotendeels in voor de coördinatie tussen de verschillende culturele actoren. Waar zou je die coördinator dan moeten inpassen? Loka Tierra was toch het ultieme bewijs dat er met de verenigingen wordt samengewerkt, volledig in de geest van het decreet.''