Hoewel brugpensionering pas vanaf 52 jaar mogelijk is, keurde 66 procent van de arbeiders van het rubberbedrijf Trelleborg Wheel Systems Belgium (TWSB) het voorstel goed dat de vakbonden voor de afvloeiing van 104 arbeiders afdwongen. Daarmee is bij TWSB geen sprake meer van een staking.

,,De directie van TWSB trok het beschikbare budget (minder dan 2,4 miljoen euro) voor de afvloeiingen met 200.000 euro op. Daardoor blijft brugpensionering pas vanaf 52 jaar mogelijk, maar is voor de arbeiders van 50 tot 52 jaar in een speciale regeling voorzien. Bij hun werklozenvergoeding krijgen ze acht jaar een supplement. Wie jonger is dan 50 jaar, ontvangt een geringer supplement'', bevestigt Werner Van Heetvelde van ABVV.

Voor de 18 vaste en 4 tijdelijke bedienden is nog geen akkoord bereikt. Ook voor hen zal brugpensionering pas vanaf 52 jaar mogelijk zijn. ,,De bedienden wezen het voorstel van de directie af. Ze vroegen een supplement voor de ontslagvergoeding, maar toonden zich genereus. Ze stemden immers in met de verdeling van dat supplement over alle werknemers'', aldus Eddy De Bock van LBC.

Wegens de overbrenging van twee afdelingen naar lagelonenlanden (Spanje en Sri Lanka) zijn nog voor eind 2002 104 arbeiders en 22 bedienden hun baan bij TWSB kwijt. (EDA)