,,In de industriezone die eigendom was van de intercommunale Veneco en nu door Ghent Industrial Investments (G2I) is verkaveld, steeg de grondprijs van 5 naar 40 euro per m 2 . De industriële sector is dus verrijkt. In de Doornzeelsestraat kostte de bouwgrond vroeger 100 euro per m 2 . Door die percelen in een koppelingsgebied op te nemen, worden beperkingen opgelegd en daalt de grondwaarde. Voor de gewone burger van de Doornzeelsestraat is dat potentiële diefstal.'' Zo luidde de kritiek die André Heungens in naam van de lokale bewonersgroep gaf bij de voorstelling van bpa Doornzeelsestraat.

De tussen de woonkernen Kerkbrugge-Langerbrugge en Doornzele gelegen strook rond de Doornzeelsestraat, die op het gewestplan Gentse en Kanaalzone als industriegebied was ingekleurd, is sedert 1998 een koppelingsgebied van het type 2. Dat maakt de verweving van de woonfunctie en industriële activiteiten mogelijk. Wat precies mag en niet mag, wordt in een bijzonder plan (bpa) van aanleg gedetailleerd.

,,Bestaande woningen vervangen, verbouwen of uitbreiden mag, nieuwe dienstverlenende en ambachteljke bedrijven mogen enkele langs de bestaande wegen komen, de land- en tuinbouwbedrijven mogen hun activiteiten voortzetten en voor het vrachtverkeer mag de ontsluiting van de industriegebieden niet langs de Doornzeelsestraat gebeuren. Tussen de woonzone en het industriegebied langs het kanaal Gent-Terneuzen is een buffer van minimum 50 meter gepland; aan de noordzijde wordt De Nest door een groenzone van minimum 25 meter van de woningen gescheiden'', bevestigde Patrick Maes van het ontwerpbureau Groep Planning.


,,Agressieve verkavelaar''
Hij gaf nog meer details van het bpa. Het bosje van Werk van de Akker wordt uitgebreid en op het vliegasstort aan de overzijde van de Doornzeelsestraat is in beplanting voorzien. Om personenauto's van het noordelijk naar het zuidelijk industriegebied te laten rijden, wordt de Gentweg verhard. Buurtbewoners klaagden tijdens een infovergadering aan dat G2I huizen koopt in de Doornzeelsestraat. ,,Hoelang mag die industriële verkavelaar nog met die agressieve politiek doorgaan. We hebben de indruk dat G2I zich haast om zoveel mogelijk te krijgen'', fulmineerde Rik De Baerdemaecker. (EDA)