Tien van de veertig bejaardenflats van dienstencentrum Zonneheem beschikken nu over een personenalarminstallatie. ,,Op die manier kunnen we de senioren nog langer zelfstandig laten wonen'', onderstreept schepen van Sociale Zaken Koen Loete het belang van dit project. Bij Julia Goossens (83), één van de dragers van zo'n personenalarm, is het systeem alleszins heel welkom: ,,Ik voel me nu veel geruster, ik weet dat er altijd hulp op komst is als er iets gebeurt met mij.''

  • Wie bepaalde waar de installatie werd geplaatst?
  • Schepen Koen Loete: ,,Op advies van de centrumraad werden de toestellen toevertrouwd aan de bewoners die er het meest behoefte aan hadden. In hun flat is nu een alarmmelder aangebracht, die eventueel hulpgeroep tot op vijftig meter kan waarnemen. De tien bejaarden dragen elk een alarmzendertje om de hals. Zij staan in verbinding met de centrale van het Wit-Gele Kruis, die zeer professioneel gerund wordt. Bij een oproep wordt één van de opgegeven hulppersonen gebeld. Het ministerie subsidieert de installatie en we hopen op vier jaar alle flats met een personenalarm uit te rusten. De gebruikers betalen 7,5 euro per maand.''

  • Bent u tevreden met uw personenalarm?
  • Bewoonster Julia Goossens: ,,Wees gerust, het geeft een veilig gevoel. Ik woon hier al zeventien jaar, maar vijf jaar geleden is mijn man gestorven. Sindsdien woon ik alleen, maar nu weet ik dat ik om hulp kan vragen als er iets gebeurt.''

  • U draagt het zendertje om de hals?
  • ,,Ik doe dat overdag niet meer af, dat is zeker. En als ik naar bed ga, leg ik het naast mijn hoofdkussen. Ik wil het niet aanhouden, want ik zou anders onbewust alarm kunnen maken. Ik ben nogal een wroetelaar, weet je?''

  • Uw moeder is blij met het personenalarm?
  • Dochter Francine Leloup: ,,Inderdaad, maar ook wij zijn nu een stuk geruster. Ze was de laatste tijd wat angstig geworden en ik zie dat ze zich nu weer zekerder voelt.''