De vier OCMW-rusthuizen kampen met ellenlange wachtlijsten. Een recordaantal van 182 namen wacht op vandaag op een opname. De grote vraag naar rusthuisbedden doet het OCMW dromen van een nieuw rusthuis. Voor het dure nieuwbouwproject klopte het OCMW al voor centen op de deur van de hogere overheid. ,,Op onze vraag bij de Vlaamse administratie om een nieuw rusthuis te bouwen voor negentig bejaarden was het laconiek antwoord dat de programmatiecijfers dit niet toelaten. Een vijfde OCMW-rusthuis is daarom niet direct voor morgen'', zucht OCMW-voorzitter André Debruyne.

,,Ik kreeg onlangs een opname-aanvraag binnen voor een echtpaar waarvan de vrouw dementerend is en haar man lichte verzorging nodig heeft. Het koppel woont nog thuis en de man kan voorlopig zichzelf nog behelpen. Het echtpaar doet al een beroep op verschillende vormen van thuiszorg. Maar het echtpaar bereikte het punt om de stap te zetten naar het beschermende milieu van een rusthuis.''

,,Ik moest het koppel antwoorden dat zij op vandaag alvast één jaar moeten wachten op een opname in ons rusthuis. Het doet hartzeer en pijn om zo'n onmenselijk antwoord te moeten geven'', getuigt rusthuisdirecteur Paul Callebert van Sint-Henricus. Op de wachtlijst van het Rumbeekse OCMW-rusthuis staan 86 namen.


Explosie
In Ter Berken wachten 15 kandidaten op een opname. In Ten Hove staan ruim dubbel zoveel namen (32) op de wachtlijst. In Ter Dreve gaat het om 49 namen. In die twee laatste OCMW-rusthuizen bedraagt de wachttijd tussen zes en acht maanden. ,,De explosie van de cijfers begon vanaf eind 2000'', luidt het. ,,Toen telden wij een 120-tal namen op de wachtlijsten van de vier OCMW-rusthuizen, samen goed voor ongeveer 400 rusthuisbedden. In 1993 waren de wachtlijsten nagenoeg even lang als nu. Met de komst van het nieuwe Ter Berken (90 plaatsen) slankten de wachtlijsten flink af. Sindsdien is sprake over een gestadige aangroei. De vergrijzing van de bevolking is daar niet vreemd aan. Ook een sneeuwbaleffect speelt een rol. Kandidaat-rusthuisbewoners horen over de groeiende wachtlijsten en laten zich wellicht vlug inschrijven uit schrik voor een grote achterstand.''


Creatief
De bouw van een vijfde OCMW-rusthuis kan de dramatische cijfers doen dalen. Het Roeselaarse OCMW heeft plannen in die richting en vroeg daarvoor al steun bij de hogere overheid. ,,Op onze vraag bij de Vlaamse administratie om een nieuw rusthuis te bouwen voor negentig bejaarden was het laconiek antwoord dat de programmatiecijfers dit niet toelaten. De programmatiecijfers van hogerhand laten 23 bijkomende plaatsen in de vier OCMW-rusthuizen toe, meer niet. Dit getal ligt veel te laag om de lange wachtlijsten weg te werken. Een rusthuis moet bovendien voldoende groot zijn om efficiënt te functioneren. Maar wij vingen bot bij de hogere overheid en zonder haar erkenning zou het OCMW zich in een financieel avontuur storten.''

,,Een vijfde OCMW-rusthuis is daarom niet direct voor morgen. In de plaats moeten wij zoeken naar alternatieven om de wachtlijsten te doen krimpen. Een creatieve invulling van het kortverblijf en de dagverzorging brengt hopelijk soelaas'', besluit OCMW-voorzitter André Debruyne. Ook de OCMW-serviceflats in de Beversesteenweg kampen met een wachtlijst. Op die lijst prijken een tiental aanvragen.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in