De schoolraad van de middenschool van het K. Atheneum onder leiding van Jella Di Perna streeft naar een veiligere schoolomgeving. Er wordt immers veel te snel gereden en het is er veel te druk. De schoolraad heeft samen met de gemeentelijke diensten en de directie een stappenplan uitgewerkt.

Vorig jaar werd de middenschool van het K. Atheneum uitgeroepen tot pilootschool van een provinciaal mobiliteitsproject, dat over drie jaar loopt. ,,Het project Duurzame Mobiliteit wil leerlingen, ouders en leerkrachten aanzetten de auto zoveel mogelijk thuis te laten'', zegt directeur Herman Swerts. ,,Denk maar aan de autoluwe schooldag in mei.''

De schoolraad van de middenschool hield een enquête bij 1.000 leerlingen van de hele campus van het gemeenschapsonderwijs van Leopoldsburg en bij 400 ouders. De resultaten werden besproken met de werkgroep mobiliteit van Leopoldsburg, met de provincie en met Langzaam Verkeer. De studie werd bewerkt door de verkeerscel van de Provinciale Hogeschool Limburg, dat een strategie voorstelde. Het gemeentebestuur voorzag 15.000 euro voor de nodige infrastructuuraanpassingen.


Zone 30 in voege
Ondertussen is sinds 1 november de zone 30 in voege, al moet die nog bekrachtigd worden door de minister. Het gemeentebestuur heeft het principe al wel goedgekeurd, voor alle schoolomgevingen van de gemeente trouwens. Bedoeling is op termijn meer politiecontroles te houden.

In het voorjaar 2004 wordt de inrichting van rammelstroken voorzien met verkeersremmers in kunststof, die begin en einde van de zone 30 aanduiden en letterlijk voor een schokeffect zorgen. De aanleg kan enkel bij voldoende hoge temperaturen. Het gemeentebestuur heeft ook aan Luminus gevraagd om knipperlichten te plaatsen bij begin en einde van de zone 30. Een firma heeft ondertussen de eiken in de Martelarenstraat gesnoeid zodat de verkeersborden weer goed te zien zijn en ook de algemene zichtbaarheid verbeterd is. Aan de Lijn is gevraagd meer schuilhokjes te plaatsen.