Waar de onderhandelingen tussen de directie van Ford Genk en de vakbonden in het beginstadium eerder moeizaam van start gingen, zijn de gesprekken de voorbije dagen in een stroomversnelling geraakt. Het resultaat is dat gisteren een ontwerpakkoord werd bereikt over het sociaal plan bij Ford Genk. Maandag zal het akkoord aan de kernleden van de vakbonden worden voorgelegd.

Het oorspronkelijke plan zou Ford Genk 3.000 banen kosten. Na een korte maar felle staking konden de onderhandelingen van start gaan. Het was van meetaf aan het doel van de vakbonden om het aantal naakte ontslagen zoveel mogelijk in te dijken. Dit kon volgens de bonden enkel maar door brugpensioen vanaf 50 jaar, arbeidsduurvermindering en herverdeling van arbeid.

Gisteren werd dan een voorontwerp van het sociaal plan op papier gezet. Eerst en vooral is er het brugpensioen voor de arbeiders die 50 jaar of ouder zijn. Daarnaast is er een regeling voor de werknemers die 48 en 49 jaar zijn, zodat ook deze op brugpensioen kunnen overschakelen wanneer ze de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben. Op deze manier zouden ruim 1.000 arbeiders voor het brugpensioen in aanmerking komen.

Voorts is er overeengekomen over te gaan tot een onbezoldigde arbeidsduurvermindering met een uur per week en dit voor een periode van twee jaar. Dit moet leiden tot het behoud van 95 arbeidsplaatsen. De vakbonden hadden gehoopt hier meer uit de brand te slepen (vierdagenwerkweek), maar uiteindelijk konden ze zich terugvinden in het directievoorstel. Bijkomende arbeidsplaatsen (25) kunnen gered worden door het opnieuw invoeren van bepaalde activiteiten door werknemers met medische beperkingen.


Vrijwillig vertrek
Vakbonden en directie konden elkaar ook vinden in het uitwerken van een regeling voor de werknemers die op vrijwillige basis vertrekken. De directie verklaarde zich bereid om nog eens 2.000 euro extra toe te kennen bovenop de som van 2.500 euro die al werd goedgekeurd, aan diegenen die voor eind januari 2004 beslissen om de onderneming op vrijwillige basis te verlaten. Er zal een tewerkstellingscel worden opgericht om de betrokken arbeiders maximaal te begeleiden naar nieuwe jobs.

Volgens de planning zal de meerderheid van de betrokken werknemers het bedrijf verlaten hebben tegen eind februari 2004.