Het schepencollege van Boutersem wil de ,,vreemde'' autobestuurders die nu gebruik maken van het op- en afrittencomplex van de E40 in Neervelp dermate ontmoedigen dat ze andere wegen zoeken. De rijweg wordt aangepast.

Begin volgend jaar komen er zowel op de Waversesteenweg in Neervelp als in de Stationsstraat en de Smidstraat in Vertrijk obstakels die de bestuurders moeten ontmoedigen om die wegen te nemen. Dat past in het gemeentelijk mobiliteitsplan. Dat is bijna klaar. Begin volgend jaar wordt het besproken en goedgekeurd.

Het op- en afrittencomplex in Neervelp noemden alle politici uit Boutersem altijd al een historische vergissing. Vaak hoorden we tijdens debatten dat het complex in Neervelp er nooit had mogen komen. Een tijd lang was er zelfs sprake van een sluiting van het complex. Voorstellen rond de aanleg van een nieuwe op- en afrit vanaf de E40 in Willebringen naar de N3 (Leuven-Tienen) werden verworpen.

Tijdens de bespreking van het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams- Brabant kwam het mobilitei40 namen in Neervelp. We kwamen tot een aantal opmerkelijke vaststellingen. Honderden wagens kwamen uit Glabbeek, Linter, Binkom, de regio voorbij Tienen en het Hageland. Ook bestuurders uit de streek van Bevekom verkozen het centrum van Neervelp om naar de E40 te rijden. Dat kan niet langer'', aldus schepen Marcel Meys die de opmerkingen van het gemeentebestuur en de Gecororaad liet opnemen in de bezwaarschriften rond het provinciaal structuurplan.

Marcel Meys benadrukt dat hij van het op- en afrittencomplex geen exclusieve ,,privé oprit'' wil maken voor de bewoners van Boutersem maar dat een aantal infrastructuurwerken zullen gebouwd worden om de toevloed van wagens af te remmen. Wel zal er rekening gehouden worden met de middenstanders, de handelaars en de mobiliteit van de landbouwers die langs de toegangswegen wonen en er hun boterham verdienen.

,,We hebben jaren moeten vechten om het zware verkeer uit de dorpskernen te weren. Nu zullen we er voor zorgen dat de autobestuurders er zoveel tijd verliezen dat ze zullen ontmoedigd raken en andere wegen opzoeken. De vraag waarom veel bestuurders de toegangen en afritten in Tienen en Haasrode blijven negeren, blijft open'', aldus de schepen Meys. (FG)