GOOIK

Het gemeentebestuur van Gooik overweegt aan de scholen een variabele zone 30 in te voeren. Gooik zou daarvoor oplichtende borden plaatsen, die aangeven op welk tijdstip van de dag chauffeurs niet sneller dan 30 km per uur mogen rijden. Dat zei schepen Herman Anthoons op de buurtbabbel in Strijland.

Het gemeentebestuur van Gooik vindt een constante snelheidsbeperking van 30 km per uur aan de scholen niet opportuun. Enkel bij het begin en einde van de lessen zouden chauffeurs binnen een vooraf bepaalde periode gas moeten terugnemen om de schoolkinderen veilig in en uit school te laten gaan.

Vooraf geprogrammeerde oplichtende borden zouden de chauffeurs waarschuwen wanneer de snelheidsbeperking tot 30 km begint en eindigt. Voor de as van de Wijngaardstraat tot aan het kruispunt met de steenweg Halle-Ninove (op de hoeve) geldt wel constant een snelheidsbeperking van 50 km per uur. De werken aan deze verkeersas verlopen voorspoedig, zodat wellicht tegen het einde van het jaar de nieuwe betonstroken en betere voetpaden er allemaal liggen.


Kerkhof
Het kerkhof op Strijland raakt stilaan vol. De chirojongens vrezen dat uitbreiding hun speelweide zal verkleinen. Fons De Frère gaf het gemeentebestuur de hint niet in de breedte maar in de lengte uit te breiden zodat de speelweide buiten schot blijft. De Frère wees er overigens op dat steeds meer mensen voor crematie kiezen en sommige grafzerken zodanig zijn verwaarloosd dat ze kunnen verdwijnen en weer ruimte vrijkomt, zodat de nood aan uitbreiding niet zo acuut is. Burgemeester Doomst zei dat het weghalen van grafzerken bijzonder gevoelig ligt.