,,In het ziekenhuis Heilige Familie in Reet is al meer dan tien jaar een dienst voor dringend ziekenvervoer actief die 24 uur op 24 ten dienste staat van de huisartsen en de bevolking om in dringende gevallen patiënten te vervoeren naar een ziekenhuis naar eigen keuze''. Dat zegt Jos Van Den Brande, directeur van het Reetse ziekenhuis in een reactie op een aantijging dat Reet, door met een eigen ambulancedienst te werken de dienst 100 zou omzeilen en ,,patiënten zou ronselen'' voor de eigen kliniek.

Luc Soetewey, hoofd Dispatching RK- Vlaanderen, klaagde onlangs over de kwaliteit van de medische hulpverlening van de PUG (Paramedisch Urgentie Groep) van Reet. Hij verweet ook de klinieken van Reet en Willebroek ,,patiënten te kidnappen'' door er een eigen ambuce- dienst op na te houden en daarmee de dienst 100 te omzeilen.


Erkenning aangevraagd
De Heilige Familie-Reet streeft al jaren naar de erkenning van een dienst 100. ,,Aan de overheid stelden wij onze ziekenwagendienst voor om op te nemen in het 100-systeem. Wij wilden die dienst 24 uur op 24 ,,bestaffen'' met een gekwalificeerd ,,spoedgevallenverpleegkundige''. Onze PUG-wagen (Paramedische Urgentiegroep, met een verpleegkundige) is even goed geëquipeerd als een MUG-wagen (Medische Urgentie Groep, met een dokter).''

,,Belangrijk is dat wij vanuit Reet veel sneller in de regio (Rupelstreek- Klein-Brabant) kunnen interveniëren dan de MUG's die vanuit Antwerpen, Mechelen of Jette moeten komen. Ons systeem is daarenboven ook goedkoper voor de overheid''.

Maar de overheid ging op het Reetse voorstel niet in. Jos Van den Brande: ,,Op vraag van onze patiënten en huisartsen zijn wij dan een PUG-dienst met twee ziekenwagens begonnen tijdens de weekdagen van 9 tot 17.30 uur. Als er bij de interventies ook een MUG-team noodzakelijk blijkt, wordt via de geëigende kanalen om assistentie gevraagd. Wij gaan dat systeem evalueren en blijkt er vraag naar ruimere dienstverlening te zijn, dan schakelen wij ook over op een 24 urendienst''.

Van den Brande legt er de nadruk op dat de patiënt absoluut de vrije keuze heeft naar welk hospitaal hij wenst vervoerd te worden, terwijl bij een MUG-interventie de patiënt sowieso naar het UZA wordt gebracht.