Het Vlaams Gewest heeft de investering goedgekeurd van 6,7 miljoen euro voor de bouw van een wachtkaai en een nieuwe roro-steiger langs de Demeysluis in de haven van Oostende. Er staan heel wat grote werken op het getouw, zowel in de voor- als in de achterhaven. Alleen de kers op de taart - de nieuwe haventoegang - ontbreekt op de lijst van geplande werken, nochtans een noodzaak om de haven optimaal te laten renderen.

De bouw van een wachtkaai start in februari. De kaai moet schepen, die niet door de Demeysluis kunnen omwille van de spertijden daar, vanaf 2005 toelaten veilig aan te meren in afwachting van het openen van de sluis. De kaai wordt gebouwd vlak voor de huidige gebouwen van het autonoom gemeentebedrijf Haven Oostende, de vroegere Zeevaartschool. Het bestaande staketsel wordt er afgebroken en de kaaimuur rechtgetrokken. Nadien wordt een roro-steiger gebouwd langs de Cocerillkaai. Om de Schengen-beveiliging op illegalen te blijven verzorgen, worden ook een nieuwe ophaalbrug en ponton gebouwd.

In 2004 wordt de hele Wandelaarkaai tussen de Vismijn en het Zeewezendok herbouwd. Naast een derde aanlegsteiger voor de grotere roro-schepen komen er ook twee nieuwe steigers voor bulkgoederen als zand en grint ter hoogte van het Commando Logistiek van de Marine.


Nieuwe spoorwegbrug
Aan het Vlot- en Houtdok wordt niet geraakt. Met het wegvallen van de nieuwe Zeesluis naar het Kanaal Oostende-Brugge, om budgettaire redenen geschrapt, zijn de twee dokken de enige toegang voor grotere schepen naar dat kanaal en de industriezone Plassendale. Op Plassendale werd inmiddels al de nieuwe spoorwegbrug over dat kanaal geplaatst. Volgend jaar sluit de NMBS de Bredense kant van het kanaal aan op het spoortrafiek Oostende-Brugge.

Alleen de kers op de taart ontbreekt: de bouw van de nieuwe haventoegang, samenhangend met het aangroeistrand. Het opschorten van de bouw ervan hypothekeert de vlotte haventrafiek. Volgens Paul Gerard van Haven Oostende zijn dagelijks 32 ferrybewegingen in de haven goed voor 4.700 binnenvarende schepen per jaar. Alleen door het verlenen van toegang aan grotere schepen, tot 200 meter, kunnen files vermeden worden, vermits de bestaande lijnen dan 50 procent meer lading zouden kunnen meenemen op één schip. Wellicht start de bouw van een eerste nieuwe Oostelijke dam pas in 2005.