Het onderzoek naar de behoeften van senioren dat het Oudenburgse OCMW bij een representatief kwart van de 55-plussers hield, wijst op de nood aan serviceflats, bejaardenwoningen, een nieuw rusthuis en een lokaal centrum waar diensten, ontspanningsmogelijkheden en vooral menselijk contact centraal staan. Het behoeftenonderzoek wordt omgezet in een zorgstrategisch plan, dat - eens goedgekeurd door de Vlaamse overheid - de bouw toelaat van een nieuw comfortabel modern rusthuis langs de Ettelgemsestraat in Oudenburg. De bouw ervan zal 5 miljoen euro kosten.

,,We opteren voor de bouw van een nieuw rusthuis, naast het bestaande. Het huidige rusthuis Riethove is 40 jaar oud en telt kamertjes van 12 vierkante meter. In het nieuwe gebouw zullen 80 kamers van 25 vierkante meter worden gebouwd, naast 3 kamers voor korte verblijvers'', zegt OCMW-voorzitter Romain Roose.

,,De kamers zullen dus ruimer en comfortabeler zijn, geënt op de senioren van morgen, die - in tegenstelling tot de huidige rusthuisbewoners - meer luxe en comfort in huis gewoon waren. De dementerende bejaarden zullen in een aparte vleugel worden ondergebracht en krijgen - vooral voor diegenen met wegloopgedrag - een eigen afgesloten binnentuin'', verduidelijkt de OCMW-voorzitter.

,,Het behoeftenonderzoek - dat door een studiebureau werd verricht - geeft precies aan wat senioren doen en wensen. Ze verkiezen op de eerste plaats serviceflats en bejaardenwoningen voor als ze niet meer zelfstandig thuis kunnen blijven. Bij de kinderen of familie intrekken is voor de meesten geen optie. Een verblijf in het rusthuis is minder populair, behalve als het om de kostprijs gaat en 80 procent van de senioren laat zich bij die keuze door de kostprijs leiden'', vult OCMW-secretaris Bart Vermeulen aan.


Ook bouw serviceflats
,,Ik denk dat we al samen met de bouw van het nieuwe rustoord moeten beginnen met de bouw van serviceflats. We mogen van de overheid in Oudenburg 45 serviceflats optrekken. De huidige denkpiste is dat die worden ingeplant op het terrein van het rusthuis. Wellicht dient daartoe de private sector als partner te worden aangesproken'', aldus nog OCMW-voorzitter Roose.

Het huidige rusthuis Riethove wordt, eens de bejaarden verhuisd, opnieuw ingevuld. Wellicht wordt het ingericht als een lokaal dienstencentrum, waar senioren uit de stad een maaltijd kunnen gebruiken, informatie krijgen, het verenigingsleven kan aangezwengeld worden, en een voordracht tot zelfs een pannenkoekennamiddag kan worden gehouden.

De voorzitter en secretaris brengen ondertussen her en der bezoeken aan gelijkaardige centra teneinde van meet af aan een goede start te nemen.


Eenzaamheid troef bij bejaarden
Tien procent van de Oudenburgse senioren ziet zijn kinderen minder dan een keer per maand, evenveel krijgt nooit familie op bezoek. 36 procent van de senioren krijgt minder dan één keer per maand bezoek van vrienden. En toch vervelen 84 procent zich zelden of nooit. Dat ligt niet aan hun deelname aan activiteiten, want meer dan de helft gaat zelden of nooit naar activiteiten van verenigingen en nog meer hebben geen boodschap aan culturele en sportieve activiteiten. 89 procent - bijzonder veel - verklaart nooit een stap in de bibliotheek te zetten.

Het gros van de senioren voelt zich echt veilig in Oudenburg. Diegenen die dat niet vinden (15 procent), wijzen vooral op het te snel rijden van wagens. Wat de criminaliteit op straat betreft, voelt zelfs 92 procent er zich veilig. Dat zijn enkele van de meest in het oog springende resultaten uit het onderzoek naar de Oudenburgse seniorenbehoeften.