Het gisteren goedgekeurde investeringsplan 2004-2007 van de NMBS is voor Brugge een goede zaak, zo stelt burgemeester Patrick Moenaert vast.

,,Samen met de MBZ heb ik een tijd terug het initiatief genomen om de streekparlementairen van alle partijen rond de tafel te verzamelen rond het dossier van de bocht van Ter Doest. De realisatie van deze spoorverbinding is elementair voor de ontsluiting via het spoor van de haven van Zeebrugge. Ik ben verheugd te zien dat de consensus die wij toen bereikten, tot resultaten heeft geleid.''

In de haven zullen ook alle nodige spooraansluitingen gebeuren en fasegewijs wordt de realisatie van het derde en vierde spoor tussen Brugge en Gent voorbereid. Hoewel nog niet voor morgen, is ook dit een stap in de goede richting.

Een ander belangrijk dossier dat vandaag groen licht kreeg, is dat van het onthaal van de reizigers in het Brugse station. Burgemeester Moenaert: ,,Karel Vinck komt de afspraken na die ik samen met hem heb gemaakt om het station toegankelijker en aantrekkelijker te maken. Op het investeringsprogramma staat de doorsteek met de toegang naar de perrons ingeschreven, evenals verbeterings- en overkappingswerkzaamheden aan de perrons. Voor 2004 gebeuren de studies daaromtrent, vanaf 2005 gaan de werkzaamheden van start. Dit sluit perfect aan bij de opties uit ons mobiliteitsplan om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren. In de stad maken wij het openbaar vervoer aantrekkelijker via dit plan; door de geplande investeringen in het station, zal dat ook zo zijn voor het openbaar vervoer naar de stad. Op die manier ondersteunen beide plannen elkaar en bieden wij daadwerkelijk alternatieven voor het gebruik van de wagen.''