Een groot gezin betaalt volgend jaar 50 euro huisvuilbelasting in plaats van 72,5 euro. De belastingvermindering voor een gezin met hoogstens twee kinderen bedraagt 10,5 euro (van 72,5 naar 62 euro). Een alleenstaande betaalt eveneens 50 euro. Een profijt van vijf euro. Na de verhoging van twee jaar geleden blijven de onroerende voorheffing en de aanvullende gemeentebelasting in 2004 behouden op 1625 en acht procent.

De Roeselarenaars krijgen geen gratis stapel vuilniszakken meer. De gewraakte maatregel moet de afvalberg doen krimpen en recyclage aanmoedigen. De Ovam-regelgeving verplichtte de stad ook vanaf dit jaar vuilniszakken aan te kopen bij alleen de IVRO en nadien tegen een vastgestelde som te verkopen aan haar bevolking.

Die nieuwe afspraak gaat hand in hand met de belofte van IVRO om een ristorno te geven aan elk lid op basis van het aantal vuilniszakken dat die gemeente op jaarbasis bij haar aankocht. Op die manier stapelt de intercommunale geen overdreven winstcijfer op. Het ristornobedrag dat Roeselare van IVRO terugkrijgt, is het dubbele van het cijfer dat aanvankelijk was geschat.

,,Die meevaller schept ruimte om een financiële tegemoetkoming te doen aan de bevolking ter compensatie van het verlies van haar gratis vuilniszakken in de vorm van een verlaging met een sociale correctie van de huisvuilbelasting'', legt schepen Francis Werbrouck uit.

Roeselare kocht meer vuilniszakken bij IVRO dan eerst was berekend. ,,Misschien kocht de stad meer vuilniszakken aan dan echt nodig. De groene vuilniszakken liggen nu ook in Roeselaarse handelszaken te koop. Ook daar is een voorraad opgebouwd. Bovendien gingen nogal wat groene vuilniszakken de deur uit bij de omruiloperatie van eind vorig jaar. Ook die exemplaren moest de stad aankopen'', repliceert schepen Francis Werbrouck.


De vervuiler betaalt
,,Je kan ook de opmerking maken dat de belastingvermindering al vroeger kon plaats hebben. Maar de stad heeft het exact aantal aangekochte vuilniszakken nog maar twee maanden binnen. Hetzelfde voor de definitieve berekening van het ristornobedrag.''

De verminderde huisvuilbelasting blijft in princiep tot 2007 van kracht. Dat is het jaar waarin de Vlaamse overheid de gemeentelijke huisvuilbelastingen met forfaitaire bedragen wil vervangen door een belastingheffing op basis van de filosofie dat de vervuiler betaalt.