De bewoners van de Ingelmunsterse Weststraat kregen de definitieve plannen van de heraanleg van hun straat te zien. Niet zomaar op papier, maar ze konden virtueel door hun toekomstige straat wandelen. Door een samenwerking tussen de gemeente en het bedrijf Graphicomp uit Roeselare konden de plannen virtueel gepresenteerd worden.

Waar de vorige hoorzitting over de heraanleg van de Weststraat in een grimmige sfeer verliep, rezen nu nauwelijks nog vragen bij het publiek. De gemeente ontwikkelde samen met het bedrijf Graphicomp uit Roeselare een 3D-voorstelling van de gloednieuwe straat.

Niet alleen konden de bewoners hun eigen huizen herkennen, ze konden ook exact zien waar de parkeerstroken zullen beginnen en eindigen.

Op de gemeenteraad van 16 december zullen de plannen definitief ter goedkeuring worden voorgelegd. De Weststraat ondergaat een ware metamorfose. Na de heraanleg van onder meer de Sint-Amandswijk, Nieuwstraat, Bollewerpstraat en Schoolstraat is met de Weststraat een volgende fase van de dorpskernhernieuwing ingezet.

De werken zullen zo'n half jaar duren en 500.000 euro kosten. Naast de weg zelf worden ook rioleringen en nutsleidingen aangepakt.


Eenrichtingsverkeer
Eigenlijk vangen de werken al aan met de aanpassing van het kruispunt met de Elfjulisingel, om het zware verkeer af te leiden. Ter hoogte van de Oliekouterstraat komt er een verkeersplateau. De grootste ingreep komt er echter op het kruispunt van de Weststraat met de Doelstraat. De Doelstraat, die in twee richtingen toegankelijk blijft, zal er voorrang krijgen op de Weststraat. De Weststraat wordt vanaf dit kruispunt een eenrichtingsstraat tot in het centrum. Fiets- en bromfietsers kunnen wel nog in twee richtingen de straat in.

,,Het eenrichtingsverkeer moet je zien als onderdeel van één grote rotonde in het centrum. Er wordt een verkeerslus gecreëerd via de Bruggestraat, Nieuwstraat, Doelstraat en Weststraat'', licht schepen van Verkeer Yves Vercruysse toe.

De heraanleg zou in het voorjaar aanvangen en moet afgerond zijn tegen de winter van volgend jaar. De omlegging die er nu al is voor de werken van Aquafin, zou van kracht blijven.

Wat betreft de 3D-animatie, die zal in de nabije toekomst terug te vinden zijn op de website van de gemeente: www.ingelmunster.be