De stad Sint-Niklaas moet het tijdens het evenement Winter in de stad stellen zonder het enorme reuzenrad. Het rad dat zou komen, raakte zwaar beschadigd bij een ongeval. Er is ondertussen een alternatief. De onderhandelingen met de exploitant van de zogeheten eclips zijn rond. ,,Die vervangoperatie gaat slechts door als de eclips aan de veiligheidsvoorschriften beantwoordt,'' zegt de stad.

Een week voor het officiële evenement op de Grote Markt, liep het reuzenrad zware averij op in Apeldoorn in Nederland. ,,Bij het ongeval zijn vijftien spaken beschadigd,'' zegt marktleider Erwin Barthier. ,,De helft van die spaken kan je nog repareren, de andere helft is schroot. Ook stalen kabels begaven het.''

Pas donderdag hoorde de stad het nieuws. De zoektocht naar een alternatief moest dus snel gaan. ,,We hebben 24 uur naar een vervanger gezocht,'' zegt burgemeester Freddy Willockx (SP.A). ,,We vonden een tweede Nederlands rad. Maar dat zou ons 12.000 euro kosten. We hebben beslist daar niet op in te gaan. Ook het rad voor een langere periode in Sint-Niklaas installeren, bracht geen oplossing. Het alternatief is de eclips. Die is vijfenveertig meter hoog en zwiept een bak met acht mensen in het rond. De uitbater beschikt over alle attesten, maar wij controleren de veiligheid voor de deal rond is.''