De leerlingen van de Sint-Barbarainstituut op de Zavel in Zottegem hielden gisteren een protestactie op de speelplaats tegen de geplande fusie van hun school. In september van volgend schooljaar versmelt hun school met het O-L-V-Deinsbekecollege en het O-L-V van Lourdesinstituut tot één enkele school onder de naam Onze-Lieve-Vrouw- college. Heel wat leerlingen en hun ouders hebben er moeite mee dat die beslissing achter hun rug en zonder enige vorm van inspraak is genomen. De leerlingen vrezen ook dat ze weldra naar een andere campus moeten als ze hun gekozen opleiding willen blijven volgen.

Volgens het fusieplan van het katholiek middelbaar onderwijs in Zottegem kunnen leerlingen in het Sint-Barbarainstituut over afzienbare tijd enkel nog een technische en beroepsopleiding volgen op de Zavel. Voor humaniorastudies moeten ze naar campus Bevegem (Latijnse of wetenschappen) of naar Grotenberge (moderne).

Dat zint hen niet. Ze blijven liever op de vertrouwde stek. Op de andere twee scholen hangen ook al pamfletten met teksten als ,,Wij willen hier niet weg.'' Enkele ouders bevestigden ons dat ze achter de leerlingenactie staan.

,,Wij werden vooraf niet geraadpleegd over de fusie. We kregen een brief van de directie en daarmee was de kous af,'' zegt een ontevreden ouder.

De leerlingen zeggen dat het fusiebesluit geen voorbeeld is van 'democratie' waarover op school nochtans vaak wordt gesproken. ,,Op geen enkel ogenblik hebben we informatie gekregen of werd met ons over die fusie gesproken'', zeggen leerling van de wetenschappelijke afdeling. ,,Je zet best onze naam niet in de krant. Het is al erg genoeg men onze namen in opdracht van de directie al kwamen noteren. De slogan van Sint Barbara is: De school in het centrum draagt haar leerlingen in het hart, maar nu plaatsen we daar vraagtekens bij.''

Directrice De Henau van het Sint-Barbarainstituut zit verveeld met het protest. ,,De leerlingen hebben de actie niet aangevraagd, maar toen ze begon, heb ik ze ook niet verboden. Het is moeilijk voor mij om daar standpunt over in te nemen. Meer kan ik er niet over zeggen.''

Leerlingenprotest is oorbarig

Zuster Beatrijs, hoofd van de inrichtende overheid, begrijpt het leerlingenprotest, maar zegt dat het voorbarig is. ,,Dat we op termijn één groot geheel zullen vormen met drie afdelingen met specifieke afdelingen, staat vast. Daarover is een akkoord tussen de inrichtende overheid en de vakbonden. Maar hoe die operatie zal verlopen en in welke fasen, is nog niet bepaald. De leerlingen en hun ouders hoeven zich nog niet teveel zorgen te maken. De kans is groot dat de operatie zo geleidelijk zal verlopen dat volgend schooljaar enkel de nieuw ingeschrevenen zich naar de nieuwe opdeling moeten schikken. Misschien verandert er voor de huidige leerlingen tijdens hun studietijd helemaal niets. De ouders krijgen nog inspraak over die modaliteiten. Volgende week is er al een participatieraad waar ze hun stem kunnen laten horen. Naar de leerlingen zelf zullen we ten gepaste tijde ook luisteren.'' (HLS)