Het afvalwater van het bedrijf Chicken Masters wordt nu geloosd in de riolering en loopt daarna naar het waterzuiveringsstation. Daarmee moet een einde komen aan de geurhinder. Het bedrijf betaalde zelf een onderboring van de gewest N43 om de riolering te kunnen bereiken. Chicken Masters is gespecialiseerd in kip- en kalkoenbereidingen.

Tijdens de zomer hadden buren klachten geuit over de reuk- en milieuhinder veroorzaakt door het kipverwerkend bedrijf Chicken Masters. De directie beloofde toen alles in het werk te stellen om de hinder weg te werken. Dat is ondertussen gebeurd. Voor die inspanningen is de firma gelauwerd met het kwaliteitslabel BRC. Dit is de hoogste onderscheiding op het vlak van kwaliteit en productieveiligheid binnen de voedingsindsutrie.

Bedrijfsleidster Hilde Tack: ,,Ons bedrijf is op enkele jaren uitgegroeid tot een met 45 personeelsleden. Als gespecialiseerd en vleesverwerkend bedrijf zijn we verplicht om aan de strengste milieunormen te voldoen. We geen wel geen slachterij, de kippen komen hier gepluimd toe en wij verwerken ze tot kiphamburgers, filets, chipolata's, vogelvinken, brochettes en billetjes.''


Afvoersysteem
,,Omdat in de industriezone De Tonne geen riolering ligt, moesten we ons afvalwater lozen in een open gracht langs de voorkant van ons bedrijf. Dat afvalwater was al gezuiverd want we investeerden in een waterzuiveringsinstallatie. Alleen eiwitten bleven over. Omdat zoiets geurhinder veroorzaakte, zochten we sinds 2000 naar een oplossing. We kregen weinig steun van het stadsbestuur. Zelf hebben we dan bij alle bestuurlijke overheden, zelfs bij het leger, stappen gezet om de toelating te krijgen om onder de gewestweg Gent-Kortrijk een afvoersysteem aan te leggen naar een bestaande riolering.''

,,Midden oktober lagen alle administratieve problemen achter de rug en hebben we op eigen kosten een onderboring laten doen. Het resterende afvalwater van het bedrijf gaat nu via die riolering naar een zuiveringsstation. Alleen het regenwater van de parking en ons dak lopen nog in de open gracht. Waarom die gracht niet opgevuld wordt en vervangen door rioolbuizen blijft me een raadsel.''