De inplanting van een sociaal appartementenblok met 24 wooneenheden in de Machelse dorpskern, waarvoor het principebesluit eind september werd genomen, zorgde donderdagavond voor een rel in de Zultse gemeenteraad. Aanleiding was de kritiek die de Stichting Roger Raveel en enkele buren eerder deze week ventileerden tijdens een infovergadering.

Een aangeslagen Henk Heyerick (CD&V) laakte de ,anti-actie'. Zijn collega uit de VLD Plus- oppositie Hendrik De Waele vond dat er voldoende ruimte en tijd moet overblijven om dit plan op maat van de mensen in te vullen. Henk Heyerick stelde zich vragen bij de buurtactie. Een rondvraag leerde dat er niemand tegen was om de kloostersite aan de Leihoekstraat, een zone voor gemeenschapsvoorzieningen, te wijzigen naar een bouwzone.

Heyerick was vooral geschokt door de negatieve houding van de Stichting Raveel die de omgeving van het Raveelmuseum liefst zo authentiek mogelijk houdt. ,,Raveel is zelf een sterk sociaal geïnspireerde kunstenaar en dan kant de Stichting zich onvoorwaardelijk tegen een sociaal woonproject? Zo verzuurt de gemeenschap en zet je mensen tegen elkaar op. Bovendien stond dit woonproject al lang aangeduid in onze woonbehoeftenstudie en in ons structuurplan. En men gebruikt zomaar goedkope termen als mastodont, mega en overlast. Er zal ook geen verkeersprobleem zijn met een ondergrondse parking en met een aangepaste circulatie voor het schoolverkeer. Ik doe een oproep aan iedereen om positief te reageren. We zouden beter samen nadenken over alle mogelijkheden'', zegt Henk Heyerick.


In snelheid genomen
Hendrik de Waele stelde dat veel mensen in snelheid zijn genomen, dat er onvoldoende overleg is geweest en dat niemand ooit zo'n groot project had durven vermoeden. Bovendien vreest De Waele dat de Vibsoschool zal doodbloeden als er een dergelijk blok verrijst voor haar gevel. ,,We zijn uiteraard niet tegen sociale woningbouw maar misschien liever niet op deze plaats. Gronden bewaren voor de gemeenschap is ook nuttig'', zei De Waele tot Heyerick,

,,De VLD Plus (8) stemde tegen, de CD&V (13) keurde de zonewijziging goed.