,,Leerlingen van de gemeentescholen moeten verplicht worden deel te nemen aan de vaderlandslievende plechtigheden van 8 mei'', stelde de voorzitter van de Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen en Rechthebbenden van België (NCPGR) François Decoster in de twee landstalen op de nationale plechtigheid van politieke en krijgsgevangenen op het militaire kerkhof.

Decoster verwees naar de 8 mei-viering in Brussel bij de vlam van de onbekende soldaat ,,waar bijna geen publiek was''. Overigens vermindert de publieke belangstelling in Leopoldsburg ook van jaar tot jaar omwille van de hoge leeftijd en het overlijden van leden. ,,De algemene vergadering van het NCPGR heeft daarom besloten beroep te doen op gemeentebesturen en de scholen. De jeugd moet de fakkel van ons overnemen'', vervolgde Decoster. ,,Het zou een mooie les zijn in burgerzin. De misdadigheid bij de jeugd neemt immers toe en men moet machteloos toezien.''

Decoster vroeg ook waakzaam te blijven tegenover de toekenning van amnestie. ,,In het Vlaams Parlement is weer een motie ingediend voor verzoening en vergeving. Is verzoening geen gecamoufleerde amnestie? Over vergiffenis gesproken: enkel wij, de slachtoffers, hebben het recht om vergeving te schenken, niet het Vlaams Parlement. Heel wat parlementsleden hebben de oorlog niet eens gekend of waren toen nog niet geboren. Enkel dankzij onze offers is er nu een democratisch Vlaams Parlement.'' (PBVM)