ZUID-LIMBURG - Een aantal Zuid-Limburgse gemeenten gaat samenwerken bij het aankopen van materiaal. Ook het personeel van de ene gemeente kan in een andere ingezet worden.

Op vraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) plegen de Zuid-Limburgse gemeenten Alken, Borgloon, Gingelom, Heers, Kortessem, Nieuwerkerken, Wellen en Herstappe regelmatig overleg. Dit resulteerde in een samenwerkingsprotocol dat de gemeenten hun gemeenteraad ter goedkeuring voorleggen. Maandag keurde de gemeenteraad van Heers dit protocol goed.

De idee ontstond naar aanleiding van de oprichting van de bipool Tongeren-Sint-Truiden, een initiatief dat bij verschillende kleinere Zuid-Limburgse gemeenten niet al te warm onthaald werd.

,,Om te kunnen overleven als kleinere gemeente is het noodzakelijk om samen te werken'', verduidelijkt burgemeester Gerald Kindermans (CD&V). ,,Wij zullen samenwerken voor de aankopen voor de technische dienst en voor de uitvoering van het milieuconvenant. Ook het personeel van een gemeente kan in een andere ingezet worden.''


Veegmachine
De testcase is de aankoop van een veegmachine. ,,Nieuwerkerken wilde een veegmachine aankopen. Door de samenwerking kan er een grotere gekocht worden, tezamen met de gemeenten die interesse hebben.'' Bedoeling is dat een bepaalde gemeente de aankoop doet en een bijdrage krijgt van de andere geïnteresseerde gemeenten. In ruil voor die bijdrage kunnen de andere gemeenten beroep doen op de betreffende machine en het verantwoordelijke personeel.

Voor de samenwerking op vlak van personeel ziet Kindermans nog meer mogelijkheden: ,,We kunnen niet allemaal én een duurzaamheidsambtenaar én en milieuambtenaar én een stedebouwkundige aanwerven en betalen. Om dat op te lossen kunnen we die ambtenaren aannemen en ,,verdelen'' over enkele gemeenten.''

Kindermans meent dat de eengemaakte politie de weg vrijgemaakt heeft voor een dergelijke, verregaande samenwerking. ,,Er is al een samenwerking tussen de gemeenten van de politiezone Borgloon. Hierdoor heerst er een groter onderling vertrouwen en ontstaat er een goede mentaliteitsverandering. Tja, er is dan toch iets goed aan die politiehervorming.''