SINT-TRUIDEN - De nutsbedrijven die in Limburg actief zijn -- Belgacom, de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en Interelectra -- hebben samen met de Limburgse gemeenten de code voor infrastructuur- en nutswerken ondertekend.

Bedoeling is geplande werken zoveel mogelijk op mekaar af te stemmen om de hinder voor de buurt tot een minimum te beperken. Omwoners moeten ook minstens twee dagen op voorhand ingelicht worden over de aard, de omvang en de duur van de werken. In de code ligt verder een sperperiode vervat, die inhoudt dat er geen nieuwe werken op dezelfde plaats mogen plaatsvinden binnen een tijdsspanne van twee jaar.

De gemeenten As en Zonhoven zijn de enige twee Limburgse gemeenten die de code voor nuts- en infrastructuurwerken niet hebben ondertekend. (belga)