De clowns Ipo en Pipo bezoeken deze week de kinderen in de Gooikse scholen. Ze maken hen warm om vanaf dit weekend deel te nemen aan de week van de Gooikse sportclubs.

Het gemeentebestuur van Gooik geeft dit jaar een promotiesteuntje aan de plaatselijke sportclubs. Sportschepen Gunther De Wilde: ,,Voor de eerste maal organiseren we een week van de Gooikse sportclub. We hopen hiermee meer Gooikenaars, volwassenen en kinderen aan sport te laten doen. Deze week krijgen alle basisscholen van Gooik en de kleuterschool in Leerbeek bezoek van twee clowns om de kinderen hun aandacht te trekken voor de sportweek''.

De clowns Ipo en Pipo, Kenny Nuyts en Dries Baert, moeten voor hun sportstudie enkele stages uitwerken. Dit ludieke optreden met enkele spelletjes is een van hun projecten. Baert: ,,We komen onaangekondigd de speelplaats opfietsen. Eerst verzamelen we alle kinderen rond ons en zorgen met enkele uitspraken voor de nodige sfeer. Nadien toveren we enkele objecten uit een magische zak. De kinderen vertellen voor welke sport een bal, judogordel en tennisballen dienen. Tenslotte volgen verschillende oefeningen over de hele oppervlakte van de speelplaats''.

Volgens De Wilde is driekwart van de Gooikse schoolkinderen aangesloten bij een sportclub. ,,Met deze ludieke actie hopen we dat zij hun ouders uitleggen dat ze de komende week met meerdere andere sporten kunnen kennis maken. De week van de sportclub laat de verenigingen toe zich beter kenbaar te maken in eigen gemeente, zowel voor competitie als voor recreatieve sporten. Jong en oud kunnen zich in Gooik sportief uitleven''.