,,Wat zou u zeggen als u en uw schepenen plots maar 80% meer van jullie wedde zouden uitbetaald krijgen?''. Met deze directe vraag sloegen gisteren actievoerende politieagenten uit Halle burgemeester Dirk Pieters om de oren op de dorpel van het Halse stadhuis. Vanaf 6 uur gisterenmorgen tot laat in de avond zetten de misnoegde agenten daar hun tenten op om hun ongenoegen te uiten over achterstallig loon dat ze sinds april 2001 nog te goed hebben.

De politie van Halle kwam gisteren verrassend uit de hoek. Aan het stadhuis streken ze groene en witte vakbondsvlaggen van CCOD en NSPV en installeerden zich op het voetpad ostentatief op de grond en op klapstoeltjes. Aan enkele nadarbarelen hingen slogans als Kom op met die poen, of Witse kan ons werk komen doen . Stadspersoneel dat gisterenmorgen aan de slag wilde in het stadhuis kon de parkeergarage niet in.

,,We zijn de situatie grondig beu'', zo verduidelijkte woordvoerder van de Halse politieagenten Filip De Roeck de actie. ,,Bij de politiehervorming werden ons betere loonvoorwaarden beloofd maar voorlopig blijft het een gegeven op papier. We krijgen slechts 80% van de beloofde extra's uitbetaald. Weekeinde- en avondwerk werden sinds de start van de eengemaakte politie nog niet betaald. We hebben hierover al oneindig veel vergaderd maar de datum dat alles in orde zou komen, wordt steeds achteruit geschoven.

Ondertussen lopen er hier mensen rond die al meer dan 1.240 euro te goed hebben. Het gaat enkel om agenten van de vroegere gemeentepolitie. De ex-rijkswachters krijgen wel volgens de afspraak hun rechtmatig loon uitbetaald omdat zij van een andere rekendienst afhangen''.


Solidariteit
De solidariteit onder de 67 Halse politieagenten is groot, ook van de ex-rijkswachters die gisteren net als hun benadeelde collega's aan de actie deelnamen. ,,Voor alle duidelijkheid: de politie is niet in staking, al kan het er misschien wel van komen als we geen serieus onderhoud met het stadsbestuur krijgen. Het gaat om een actie. De actievoerders zijn politieagenten die op het ogenblik geen dienst hebben, van de nacht komen en zo meer. De gewone interventies gaan gewoon door'', voegt Wim Brisaert van het NSPV er nog aan toe. Gisteren kwam burgemeester Dirk Pieters even poolshoogte nemen maar vertrok dan naar zijn bezigheden in het parlement. Hij stelt dat de stad weinig aan de uitbetaling kan doen die van hogerhand moet komen. De actievoerders vinden dat het stadsbestuur meer achter hun centen zou mogen zitten bij die overheid. Ook gisterenavond bij de aanvang van de gemeenteraad zorgden de misnoegde agenten voor de nodige animo.