Een extra gevangenis in Antwerpen wordt alsmaar waarschijnlijker. Nadat eerst justitieminister Marc Verwilghen zich uitsprak voor een bijkomend arresthuis in de Scheldestad, werpen nu ook het stadsbestuur, de politie en het parket zich op als pleitbezorger voor een tweede gevangenis. Ze schreven een brief naar de eerste minister.

In de gezamenlijke brief vragen ze premier Guy Verhofstadt om zo snel mogelijk met de bouw van een bijkomend complex te starten. Liefst nog in de onmiddellijke nabijheid van het nieuwe justitiepaleis op de Bolivarplaats. Dat zou het transport van de verdachten aanzienlijk vermakkelijken en dus de taak van de politie verlichten.

De brief is ondertekend door de volledige zonale veiligheidsraad. Burgemeester Detiège en veiligheidsschepen Dirk Grootjans zetten hun poot eronder namens het stadsbestuur. Voor de lokale politie, de federale politie en het parket tekenden korpschef Luc Lamine, gerechtelijk directeur Erik Sack en procureur Bart Van Lijsebeth.

Volgens Dirk Grootjans hebben ondermeer de cipierstakingen van de voorbije weken de nood aan een extra gevangenis aangetoond. ,,Het complex in de Begijnenstraat is gebouwd voor maximum 400 gedetineerden, maar er huizen doorgaans tussen de 500 en 600 gevangenen. De situatie is onhoudbaar geworden en wel in die mate dat moet worden gevreesd voor opstanden of gijzelingen'', zegt Grootjans. ,,De veiligheidsraad van Antwerpen verzoekt de premier dan ook met aandrang om onmiddellijk de procedure op te starten voor een nieuwe gevangenis.''

Eerder had justitieminister Marc Verwilghen zich al uitgesproken voor een extra gevangenis in Antwerpen. Dat deed hij vorige week tijdens de kamercommissie. Verwilghen heeft Antwerpen beloofd om het extra arresthuis op de eerstkomende ministerraad aan te kaarten. (PAW)