De Openbare Afvalstoffenmaatschappij van het Vlaamse Gewest (OVAM) wil dat het Sint-Amandse gemeentebestuur een bodemsaneringsproject opstelt voor de sterk vervuilde Kouterwijk. De gemeente draait zelf op voor de sanering van de terreinen waar zij eigenaar van is. Maar de kostprijs voor die sanering ligt volgens burgemeester Karel De Smedt veel te hoog. Daarom trekt de gemeente naar de Raad van State.

De privé-eigenaars kregen allen het statuut van onschuldige eigenaars zodat OVAM die saneringskosten ten laste neemt. Maar de gemeente moet volgens OVAM wèl voor de saneringskosten van de eigen terreinen opdraaien.

De bodem van de Kouterwijk saneren kan op drie manieren. Er is de techniek van de immobilisatie. Omdat men hier te weinig ervaring mee heeft, vervalt de mogelijkheid. Het verzamelen, behandelen en weer aanbrengen van de grond zou dan weer een werk van (te) lange adem zijn. Dus wordt geopteerd om de grond tot 75 cm diep, en op sommige plaatsen nog dieper, af te graven, te vervoeren en te behandelen. Nieuwe teelaarde wordt dan ingebracht.


500 vrachtwagens
Binnen de Kouterwijk zijn wel een aantal bijzonderheden. Zo worden de beemden niet gesaneerd omdat ze te waardevol zijn en er in feite geen gevaar is voor de gezondheid. Het A-terrein van voetbalclub SK Sint-Amands en de tennisvelden van Savanti blijven ook onaangeroerd. Beiden kregen in het verleden al een bijkomende bovenlaag opgelegd. Bij een bestemmingswijziging moet de situatie wel herbekeken worden. Enkel het B-voetbalterrein, het krachtbalveld en enkele groenpercelen vallen onder de aanpak, naast enkele tientallen prove-terreinen en tuinen. In totaal gaat om een terrein van 2 ha. Goed voor 15.000 m 2 vervuilde grond of 500 volle vrachtwagens.

Inzake de zuivering van het grondwater is er weinig kennis terzake. Burgemeester Karel De Smedt onderstreept dat er proeven zullen uitgevoerd worden in een labo en op de plaats zelf. Bedoeling is het water van de zware metalen te zuiveren.

Vooral het kostenplaatje baart zorgen. ,,De bodemsanering zou ons 3 miljoen euro kosten. Het grondwater jarenlang oppompen en zuiveren kan nogmaals 2,5 miljoen euro opslorpen. We dienden al protest in. De Vlaamse minister van Leefmilieu verklaarde onze vraag evenwel ongegrond. Nu stappen we naar de Raad van State. Een dergelijke last is niet draagbaar voor een kleine gemeente'' besluit de burgemeester. (MSS)