Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen heeft zowel het nieuwe BPA van Mariakerke als dat van Zandvoorde goedgekeurd. De inhoud van beide Bijzondere Plannen van Aanleg zorgde in de twee wijken van Oostende voor nogal wat reactie, niet in het minst bij de plaatselijke handelaars. Maar het protest van de Unie van Zelfstandige Ondernemers (Unizo) werd door Van Mechelen van tafel geveegd.

In Zandvoorde verzette Unizo zich hevig tegen de inplanting van een grootwarenhuis langs de Zandvoordedorpstraat. ,,De dood van de plaatselijke kleinhandel'', zo bestempelde de belangenvereniging de komst van het warenhuis Spegelaere.

Volgens Unizo, die al aankondigde zich met alle juridische middelen tegen het plan te verzetten, is de vestigingsruimte te groot voor een deelgemeente als Zandvoorde, zal zich een probleem van mobiliteit op de weg Oudenburg-Oostende voordoen en zal de bouw van een warenhuis met quasi zekerheid voor een leegloop in de plaatselijke handel zorgen.

In Mariakerke werd de weg geëffend voor de bouw van een basketbaltempel. Ook al met inbegrip van een warenhuis wordt daar de kans geschapen een nieuwe zaal voor de Telindusploeg, supermarkt en woningen in één pand te bouwen. Langs de Northlaan wordt de hoofdbestemming het wonen. Ook in Mariakerke reageerden veel handelaars eerder protectionistisch op de aanvankelijke plannen.


Geen bouwplannen
,,Het stadsbestuur zelf heeft geen bouwplannen. Nu het kader geschapen is voor de herinrichting van de zone, kunnen privé-ondernemingen hun ontwerpen indienen voor het multifunctionele deel met hoofdzakelijk recreatieve bestemming, in casu basket. Die ideeën zullen openbaar gemaakt worden, zodat de bevolking inspraak krijgt'', aldus de Oostendse schepen Bart Bronders.