De Kortrijkse schepen Stefaan Bral verwacht vrij veel van de VZW Toerisme Leiestreek, waarvan hij voorzitter is. De vereniging spreekt nu al namens 29 steden en gemeenten, wat haar tegelijk sterk maar ook minder soepel maakt in het nemen van snelle beslissingen. Hij helpt een aantal misverstanden die waren gerezen sinds het bezoek van minister van Toerisme Landuyt aan Wevelgem de wereld uit. ,,We zijn voorstander van het behoud van de roterij die Landuyt daar bezocht maar zeker niet gewonnen voor de uitbouw van een tweede Vlasmuseum.'' Op 1 juli doet Landuyt -- na Wevelgem, Kuurne en Menen -- ook Kortrijk aan om te sleutelen aan zijn actieplan toerisme en tewerkstelling voor de Leievallei.

  • Jullie lanceren met de VZW, parallel met de minister, een strategisch beleidsplan toerisme en recreatie?
  • Stefaan Bral: ,,Jawel. In de Westhoek is zo'n beleidsplan al aan de derde uitgave toe. Door de komst van Westtoer werd de hele provincie in vier grote regio's opgesplitst. Naast Kust, Westhoek, Brugge en Ommeland is er Toerisme Leiestreek, dat als enige als VZW is georganiseerd. Met Toerisme Leiestreek werken we aan de uitbouw van een vlasfietsroute. Op die route stippelen we trekpleisters uit. Na het bezoek van Landuyt aan Wevelgem was er sprake van de uitbouw van een tweede Vlasmuseum. Een verkeerde interpretatie was dat. Zo heeft de minister het nooit bedoeld.''

  • Wat willen jullie dan wel?
  • ,,Onze VZW wil een netwerk maken waarbinnen de toerist de geschiedenis van het vlas leert kennen door, na een mogelijk bezoek aan het Vlasmuseum in Kortrijk, ook een roterij langs de Leie of een zwingelmolen in zijn programma op te nemen. Er moet nog worden onderzocht welke invulling een dergelijke roterij best krijgt. Vergeten we niet dat die site nog altijd niet is verworven. Alvast dit: laten we tevreden zijn dat een minister die zelf niet in de Leiestreek woont interesse heeft voor dit gebied. Het is ooit anders geweest.''

  • Ook één van de andere attractiepunten situeert zich in Kortrijk?
  • ,,We praten inderdaad met de stad Kortrijk om rond de Groeningeabdij een 1302 Experience-verhaal uit te bouwen, gekoppeld aan een soort bezoekerscentrum van de Leiestreek. Westtoer gaf opdracht om een studie te maken rond de haalbaarheid ervan. We denken dat het een extra stimulans kan zijn voor de regio als we op jaarbasis kunnen mikken op 50.000 bezoekers.

    Met een dynamische directeur als Richard Vanacker, die een gedegen ploeg medewerkers rond zich uitbouwde, kunnen we veel nieuwe uitdagingen aan.''

  • Maar hoe hou je binnen één VZW méér dan 29 gemeenten op één en dezelfde lijn? Willen ze niet allemaal zelf hun willetje opdringen?
  • ,,Eén van de andere grote uitdagingen wordt het herschrijven van de statuten. We willen evolueren van een VZW naar een projectvereniging en zo een toffe, werkzame beheersvorm vinden. Met die 29 gemeenten moeten we komen tot acht clusters waarrond ernstig kan worden gewerkt.'' (BVC)