Het OCMW van Kortrijk zet in 2004 de huidige activiteiten in het rust- en verzorgingstehuis De Nieuwe Lente in Heule stop en verlaat ook Lichtendal op 't Hoge. In het zuiden van de stad komt er een nieuw rusthuis. Het aantal asielzoekers dat OCMW-steun kreeg, verdubbelde in 2001. Dat blijkt uit het jaarverslag van het OCMW, dat gisteren voorgesteld werd.

Er is vandaag een verhoogde vraag naar opvang van bewoners die sociaal verwaarloosd zijn. Daarenboven heb je het nieuwe fenomeen van jonge ouderen met een handicap en mensen die een niet-aangeboren hersenafwijking hebben.

,,Bijvoorbeeld zij die een ongeval hadden'', zegt OCMW-voorzitter Marcel Waegemans. ,,In 2004 geven we De Nieuwe Lente daarom een andere invulling. In samenwerking met onder meer de provincie gaan we bovenvermelde mensen daar opvangen. Ook in Lichtendal blijft de dalende bezetting een duidelijke trend. Mensen zien de minder aantrekkelijke meerpersoonskamers, ondanks de hoge kwalitatieve dienstverlening voor dementerenden. Daarom werken we aan een nieuw initiatief.''

Waegemans kon alleen kwijt dat er een rusthuis komt in het zuiden van de stad. Dat zou in de buurt van het kasteeltje van Bellegem zijn, maar dat is niet officieel bevestigd. De definitieve beslissing valt in juni in de OCMW-raad.


Geld
Het OCMW helpt 966 bestaansminimumtrekkers maar sprong in 2001 voor 2505 mensen in de bres. Zo is er een toename van het aantal behoeftige rusthuisbewoners met drie procent tot 33 procent. Dit is de eerste keer, wat erop wijst dat de prijsverhoging die het OCMW doorvoerde stilaan zijn grens heeft bereikt.

Ook de voorschotten in het onderhoudsgeld stegen met bijna één miljoen frank. En het aantal asielzoekers ingeschreven in het wachtregister ging fel omhoog van 848 tot 945 in 2001. Daarvan trokken er 331 steun. In 2000 was dat nog 191. Oorzaak is het spreidingsplan van de regering. Ze komen uit 62 landen, waarvan de helft uit Oost-Europa.

Het totaal aantal allochtonen in Kortrijk bedraagt nu 2.488 of zo'n drie procent. Waegemans: ,,In korte tijd kregen we er 104 toegewezen. Veel negatieve reacties waren er niet. We hebben de mensen zoveel mogelijk gespreid gehuisvest. Dagelijks krijgen we ook te maken met niet-begeleide buitenlandse minderjarigen in de residentiële voorziening Ons Tehuis. Daarom hebben we onder meer het project De Bilck in Wervik opgestart. Dit opvangcentrum biedt plaats aan 16 niet-begeleide buitenlandse minderjarige asielzoekers. Meestal zijn die tussen 12 en 16 jaar. Het zijn echte zorgenkinderen.''