Vlaams volksvertegenwoordiger Julien Demeulenaere kreeg van Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen de verzekering dat het golfterrein van de Koninklijke Golfclub Oostende (Le Golf d'Ostende) blijft bestaan. Hetzelfde geldt voor de Royal Zoute Golf Club in Knokke-Heist.

,,Voor beide golfterreinen wordt in het ontwerp van het Vlaams Golfmemorandum, dat begin juni nogmaals aan een interkabinettenwerkgroep wordt voorgelegd, voorgesteld ze in te kleuren als golfzone'', zegt minister Van Mechelen. ,,Uiteraard wordt bij inrichting en beheer, gelet op de natuurwaarden, rekening gehouden met het ecologisch belang van de duinengordel.''

De minister stelt dat in het memorandum ook een voorstel staat voor bijkomende golfterreinen in Vlaanderen. ,,Het golfterrein van Koksijde werd al opgenomen in het goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De concrete invulling van een 9-holes golfterrein in Blankenberge is een provinciale taak, die deel uitmaakt van het strategisch project voor de badstad.'' (YNG)