Opwijk besteedt 940.000 euro (bijna 38 miljoen frank) aan de studie, de aankoop en de sanering van het voormalige Nota Benegebouw voor de uitbreiding van de gemeentelijke BLO-school.

Daarbij is ook nog 45.000 euro (18 miljoen frank) vrijgemaakt voor de aanpassing van de aanpalende (gewone) gemeentelijke basisschool.

Daarvan hoopt de gemeente 348.000 euro (14 miljoen) te recupereren via overheidstoelagen. De inspanningen voor het gemeentelijk onderwijs vormt de grootste hap uit het gemeentelijk investeringsprogramma 2002, waarvan het nu al vaststaat dat 175.000 euro (7 miljoen) niet zal worden uitgegeven. Het betreft het gemeentelijk aandeel in de wegenwerken aan de kerkomgeving in Droeshout. Het provinciebestuur stelde de heraanleg van de Vilvoordsesteenweg uit tot 2003.

Andere plannen zijn:

  • aankoop van gronden (grotendeels Vetweyde): 175.000 euro (7 miljoen).
  • de aankoop en de inrichting van een gebouw voor de buitenschoolse kinderopvang: 150.000 euro (6 miljoen).
  • een nieuwe vloer in de sporthal: 129.000 euro (5,2 miljoen).
  • onderhoud en bestrijken van verschillende wegen: 300.000 euro (12,1 miljoen).
  • aankoop grond voor het jeugdhuis Nijdrop: 75.000 euro (3 miljoen). Nijdrop zal op gemeentelijke grond een nieuw jeugdhuis mogen optrekken. Daartoe moet grond bijgekocht worden om het groenaandeel in het Hof ten Hemelrijk niet in te krimpen. Het Hof is destijds aangekocht met subsidies van Bos en Groen.
  • wegenwerken aan de verbinding tussen de Bolstraat en de Steenweg naar Lebbeke: 75.000 euro (3 miljoen).
  • Voorts bestelt Opwijk een studie voor wegenwerken aan de Ringlaan (30.000 euro), zal het oud-gemeentehuis van Mazenzele worden gerenoveerd en zullen de voetpaden in het Beekveld worden aangelegd; dat is telkens 20.000 euro. (EGO)