Minister Paul Van Grembergen laat deze maand nog het Maison Duysbergh in de Weststraat 25-27 in Blankenberge beschermen. Het huis is één van de pareltjes van Art Nouveaustijl die de badstad nog bezit.

Enkele maanden geleden trok de Vriendenkring van Stadsgidsen aan de alarmbel toen bekend werd dat het pand -- dat uit twee huizen bestaat -- zou worden verkocht. Het huis aan de Weststraat 25 zou worden geïntegreerd in het aanpalend hotel Franky dat bereid is om de gevel te behouden. De eigenaar van het aanpalende pand wilde zijn eigendom verkopen waardoor het Art Nouveautableau, dat beide gevels beslaat, voor de helft zou vernietigd worden. De stadsgidsen gingen dit probleem aankaarten bij het stadsbestuur die beide partijen bijeen bracht. Burgemeester Ludo Monset verklaarde enkele maanden geleden dat de stad de eigenaars niet kon dwingen een overeenkomst te sluiten om het tableau van de ondergang te redden. Wel stelde de burgemeester dat de stad stappen zou zetten om het tableau te bewaren.


Onverwacht
Een oplossing komt nu uit een onverwachte hoek. Volgens SP.A-gemeenteraadslid Lydie Van Craeynest wordt het beschermingsbesluit nog deze maand ondertekend. Craeynest: ,,De prachtige Art Nouveaugevel van dit gebouw werd door sloop bedreigd door een uitbreiding van het aanpalende hotel Franky. Vanuit de stad stelde de partij een lakse houding vast, waardoor wij minister Renaat Landuyt gevraagd hebben om bij zijn collega Paul Van Grembergen aan te dringen op een bescherming. Daarnaast deelde minister Landuyt ons mee dat de afdeling Monumenten en Landschappen zijn inventaris van het bouwkundig erfgoed van Blankenberge en Uitkerke heeft afgerond. Die bevindingen worden in een nota verwerkt die als basis zal dienen voor een beschermingsvoorstel voor de meest waardevolle monumenten en landschappen in de badstad. Het is belangrijk dat vanuit het stadsbestuur meer kracht wordt gezet achter een goed beleid voor het patrimonium, waarbij de nieuwe nota als leidraad wordt gebruikt.''