De prijs van de zak voor restafval stijgt in Knokke-Heist volgend jaar naar 50 frank. Dat heeft het schepencollege de fractieleiders meegedeeld. Het punt staat vanavond, vrijdag, vanaf 18 uur op de agenda van de gemeenteraad.

Het schepencollege legt dan een concessieovereenkomst voor het afvalbeheer en het onderhoud van het openbaar domein voor. In het oorspronkelijke voorstel zou de zak voor tuinafval en restafval 2,50 euro of 100 frank kosten.

Dat voornemen heeft de voorbije dagen een storm van protest teweeggebracht. Donderdagmiddag heeft het bestuur de fractieleiders van alle politieke partijen in de gemeenteraad bijeengeroepen over het agendapunt. Daarop deelde het college mee dat de prijs van de bruine zak voor restafval ,,maar'' zal stijgen van 30 naar 50 frank.

De concessiehouder, die straks instaat voor het gemeentelijk afvalbeheer, zal echter geen genoegen nemen met een daling van zijn inkomsten. Dus zal het bestuur de rest moeten bijpassen. Maar waar haalt de gemeente die circa 50 miljoen frank vandaan? Volgens welingelichte bronnen wil het college bij de eerstvolgende begrotingswijziging de prijs van de milieubelasting optrekken van 6.500 tot 8.000 frank. Op die manier zullen de inwoner en tweede verblijver toch weer de volle pot betalen.