Schepen voor Ontwikkelingssamenwerking Erwin Delbeke en gemeenteraadslid Wim Vansteelant roepen op 10 januari een stuurgroep voor ontwikkelingssamenwerking in leven. De stuurgroep krijgt voor volgend jaar een budget van 150.000 frank ter beschikking. Een achttal verenigingen en de individuele geïnteresseerde worden uitgenodigd de stuurgroep te vervoegen.

Schepen Delbeke hoopt een evenwichtige raad samen te stellen die in het beste geval zo'n 14 leden telt. Deze leden beslissen autonoom hoe ze het budget besteden. Maar er is één voorwaarde.

Erwin Delbeke: ,,De stuurgroep verdeelt het budget niet alleen onder de bestaande verenigingen, maar steekt eveneens een nieuw gemeenteproject in gang. Volgens mij heeft het geen enkele zin als kleine gemeente jaarlijks zes verschillende projectjes te steunen. Je plukt daar per slot van rekening nooit de vruchten van. Beter is gedurende lange tijd een aanzienlijke som geld in één bepaald project te stoppen. Alleen op die manier kan je de bewoner daadwerkelijk vooruit helpen.''


Noord-Zuidband
Hoe dat gemeenteproject er precies uitziet, waar het gesitueerd wordt, dat bepaalt de stuurgroep. Het uiteindelijke streefdoel is een tastbare binding te creëren met één bepaalde streek of dorp.

Wim Vansteelant: ,,De bedoeling is dat het kind vanuit de chiro, de ouder vanuit pakweg de toneelkring of vinkenvereniging en grootouder vanuit de KBG allemaal rond één project werken. Het gaat over een binding die verder gaat dan louter ontwikkelingshulp. Indien het alleen om geld ging, dan had de gemeente geen stuurgroep nodig. Neen, wij willen een soort van culturele Noord-Zuidband scheppen. Een wederzijdse uitwisseling. Alleen op die manier zal de modale Hoogledenaar zich dichter bij ontwikkelingshulp betrokken voelen. In dit opzicht is de mondiale vorming heel belangrijk, zowel in de scholen, jeugdbewegingen als in de culturele bewegingen.'' (AV)

  • Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Arnold Vandenbusche, gemeentehuis Hooglede, tel. 051/20.30.30 of bij Erwin Delbeke, tel. 051/72.76.14. De startvergadering vindt plaats op 10 januari om 20 uur in de trouwzaal van het gemeentehuis. Van de geïnteresseerden wordt verwacht dat ze er niet louter zitten om hun eigen ,,potje'' te beschermen, maar ook bereid zijn te handelen in het ,,collectief belang''.