Onder de bestuursleden van de KBG-afdelingen van het verbond Tielt werd onlangs een unieke enquête gehouden. Die peilde naar het kijk-, luister- en leesgedrag van de senioren. Tussen de regels door kwam alvast één conclusie naar boven: de senioren willen meer en vooral op een positievere manier in de media komen.

,,De onmiddellijke aanleiding tot de enquête is het nieuwe jaarprogramma van de KBG'', legt Noël Mortier van de afdeling Wingene uit. ,,De titel van het jaarthema luidt KBG en de media .''

Om zich in het onderwerp in te leven werd alvast een enquête verricht onder de bestuursleden van alle afdelingen uit het verbond Tielt.

,,In totaal werden 261 bestuursleden aangeschreven. 167 formulieren ontvingen we degelijk ingevuld terug. Dit komt neer op een respons van zowat 64 procent'', rekent Noël even na. ,,De resultaten werden gebundeld, zowel per gemeente als voor de hele groep. Dit leidde tot enkele merkwaardige vaststellingen.''

De markantste conclusie uit de enquête is wel het feit dat de senioren meer in de media willen komen. ,,Ouderen beklagen zich dat ze te weinig het nieuws halen. Als dat al gebeurt is dat meestal in een negatief daglicht. Ze worden teveel als hulpbehoevend en te weinig als vitale mensen die hun rijke ervaring met anderen willen delen voorgesteld'', schetst Noël. ,,Oorzaken hiervan zoeken we vooral in het feit dat senioren niet of weinig vertegenwoordigd zijn in de beleidsorganen van de media. Zodat daar ook niet geweten is wat leeft bij ons.''


Regionaal
De enquête polste naar het kijk-, luister- en leesgedrag van respectievelijk tv, radio en kranten en weekbladen. Op tv-gebied vinden senioren dat teveel aandacht uitgaat naar kijkcijfers waardoor programma's die hen boeien van het scherm verbannen worden. TV1 en VTM waarderen de deelnemers aan de enquête ongeveer gelijk, met een lichte voorkeur voor TV1.

Op het vlak van radio valt hoofdzakelijk Radio 2 in de smaak, verder stemmen senioren ook al eens af op een lokale omroep. Een enkeling gaf toe nooit naar de radio te luisteren.

Qua gedrukte media lezen senioren vooral de kranten van de VUM-groep, zo blijkt. De regionale berichtgeving met het nieuws over de eigen gemeente in het bijzonder draagt de meeste aandacht weg. Verder vinden de KBG-leden ook leesvoer in weekbladen, al of niet lokaal, ledenbladen en het parochieblad.

Als het van de KBG afhangt zal het niet bij die ene enquête blijven. ,,Bedoeling is om straks ook de enquête onder alle KBG-leden uit het verbond te verrichten'', zegt Noël Mortier. ,,Hierbij zullen we de nodige extra aandacht besteden aan de vragen en de manier waarop ze gesteld worden. Verschillende mensen interpreteren vragen nogal dikwijls op een verschillende manier.'' (FM)